Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Abdi SAĞCAN

“ Abdi SAĞCAN” Locations

About “ Abdi SAĞCAN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1982-1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1989-1994 – İç HastalıklarıEge Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1994-1997 – KardiyolojiKardiyoloji Doçentlik (2003)Profesörlük (2021)

Mesleki Deneyim

SSK Sivas- Divriği Dispanseri, Mecburi Hizmet, Dr 1988-1989

Ege Ünv.İç Hastalıkları A.B.D 1989-1994 ASİSTAN

Ege Ünv. Kardiyoloji A.B.D 1994-1997 ASİSTAN

Özel Yücelen Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Servisi Uzm. Dr Muğla 1997-1998

Özel Atakalp Hastanesi-Kardiyoloji 1998-2004 UZMAN HEKİM

İzmir Özel Kent Hastanesi-Kardiyoloji 2004-2021 UZMAN HEKİM

Medicana İzmir Hastanesi-Kardiyoloji Kliniği 2021- halen

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel KardiyolojiKoroner Anjiyografi, Balon Anjiyoplasti, Stent, Kalp Pili UygulamalarıMedikal KardiyolojiKoroner Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Diyabetes Mellitus, Lipid Metabolizma Bozuklukları,Lipid Metabolizma Bozuklukları, Kalp Yetersizliği, Kalp Kapak Hastalıkları, Ritim Bozuklukları, Romatizmal Bağ Doku Hastalıkları,Kardiyo -Hematoloji (Kan Hastalıkları ve Kalp )Kanser ve Kalp Hastalıkları, Koroner Kalp Hastalığında Erken Tanı ve Tedavi, Doopler Ekokardiyografi (Kalp Ultrsaonografisi) ile Teşhis ve Tedavi

Kuruluşlara Üyelikler

Türk Kardiyoloji Derneği

(Girişimsel Kardiyoloji, Koroner Kalp Hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu)

Avrupa Kardiyoloji Derneği

Avrupa Ateroskleroz (EAS) Derneği

Hipertansiyonla Mücadele Derneği

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği (SAYKAD)

Türk Tabibler Birliği

Akademik ve Bilimsel AktivitelerTıpta Uzmanlık (TUS) Nisan sınavı Türkiye 3.cülüğüTürkiye Yüksek Öğretim Kurumu Doçentlik Sertifikası (Assoc. Prof. Dr,2003)Turkish Board for The Speciality Of Cardiology (Türkiye Kardiyoloji Yeterlilik Sertifikası, 2007-2013-2018)Kocatepe Ünv. Tıp Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu ÜyeliğiPopüler Sağlık Dergisi Danışma Kurulu ÜyeliğiKatip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2012-halen)

İdari GörevlerSSK Divriği Dispanseri BaşhekimliğiÖzel Yücelen Hastanesi Kardiyoloji Servisi Sorumluluğu-Muğla (1997-1998)Özel Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Mes’ul-Kurucu Müdürlüğü,İzmir (1998-2003)Özel Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği İzmir (2002-2003)Özel Kent Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Sorumluluğu (2004-2021)

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Specializations

Languages

Registrations

“ Abdi SAĞCAN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: