Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Ali Ekber İLKNUR

“ Ali Ekber İLKNUR” Locations

About “ Ali Ekber İLKNUR”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1991

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi-2000

Mesleki Deneyim

2007-2011 İzmir Atatür Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011-2021 Urla Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Rinoplasti

Fonksiyonel Septorinoplasti

Endoskopik Sinüs Cerrahisi (sinüzit operasyonu)

Septoplasti

Yüz Gençleştirme Uygulamaları ( Botox ve Dolgu, iple yüz germe)

Otoplasti(Kepçe Kulak Ameliyatı)

Kulak Mikro Cerrahisi ve Kulak Zarı Ameliyatları

Larenx Microcerrahisi (Ses Teli Polip ve Nodül Cerrahisi)

Allerjik rinit tedavisi

Tinnitus (Kulak Çınlaması) ve Vertigo (Baş Dönmesi)

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

YAYINLAR

Araştırma:

1- A.E.İlknur, B.Ballı, A.Ballı, A.Kopar, S.Akyıldız. Larenks Skuamuz Hücreli Karsinomlarında Tьmцr İnvazyon Derinliği ile Servikal Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Türk otolarengoloji arşivi, 2004; 42(1).11-16

2- Hüseyin Katılmış, Uztürkcan S, İsmail Uzdemir, Şengül Uzturan, Ali Ekber İlknur, Hale Algın Aslan. Timpanosklerozisin Cerrahi Tedavisinde Postoperatif İşitme Sonuзları. Otoscope – Journal of Otology Neurotology & Audiology, 2004;5(3):104-107.

3- Oztьrkcan S, Callı C, Dündar R, Tuna B, Katılmış H, Aslan H, Ilknur AE, Başoğlu S, Tayfun MA. Total Larenjektomi Sonrası Stomal Nьks: Risk Faktцrlerinin Klinik Ve Patolojik Analizi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 May-Jun;19(3):146-50.

4- Tuna B, Katilmiş H, Oztьrkcan S, Ilknur AE, Dьndar R, Ozkul Y, Aktaş S, Gьlistan. Outcome of conservation surgery for laryngeal carcinoma. F. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Nov;266(11):1681-6.

5- Oztьrkcan S, Dьndar R, Katılmış H, İlknur AE, Aktaş S, Hacıumeroğlu S. The Ototoxic Effect Of Boric Acid Solutions Applied Into The Middle Ear Of Guinea Pigs. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266:663–667.

6- Aslan H, Katılmış H, Oztürkcan S, İlknur AE, Başoğlu S. Tympanosclerosis and our surgical results. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:673–677.

7- İlknur AE, Dundar R, Basoglu S, İnan S, Aktas S, Aslan H,

Specializations

Languages

Registrations

“ Ali Ekber İLKNUR” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: