Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Ali Önder DEVAY

“ Ali Önder DEVAY” Locations

About “ Ali Önder DEVAY”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, 2008

Mesleki Deneyim

Düzce Kızılay Kan Merkezi, vekil müdür; 2008-2009

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Acil servis, pratisyen hekim; 2009-2013

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, cerrahi ihtisası; 2003-2008

Afyon Şuhut Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2008-2010(Malatya Asker Hastanesinde askerlik yükümlülüğü)

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, uzman hekim;2010-2012

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2012-2013

Bursa Devlet Hastanesi, uzman hekim; 2013-2017 (6 ay süre ile Uludağ Ün. Tıp Fak. Genel Cerrahide gözlemci)

VM Medical Park Bursa Hastanesi, uzman hekim; 2017-2019 (İstinye ün. Tıp Fakültesi Genel Cerrahide Dr. Öğretim Üyesi)

Tıbbi İlgi Alanları

Üst sindirim sistemi cerrahisi (yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı)

Karaciğer ve pankreas cerrahisi

Dalak cerrahisi

Laparoskopik cerrahi

Kanser cerrahisi

Specializations

Languages

Registrations

“ Ali Önder DEVAY” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: