Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Aydın YILDIRIM

“ Aydın YILDIRIM” Locations

About “ Aydın YILDIRIM”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, 1997-2001

Mesleki Deneyim

Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi (Prastisyen), 1995-1996

Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji Birimi (Asistan), 1997-2001

Adıyaman Devlet Hastanesi (Uzman), 2001-2002

Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji Birimi (Başasistan), 2002-2008

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji Birimi (Klinik Şefi), 2009-2012

Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi (Başhekim), 2013-2014

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji Birimi (Öğretim Görevlisi), 2014-2017

Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi (Öğretim Görevlisi), 2017-2023

Tıbbi İlgi Alanları

Yapısal Kalp Hastalıkları

Kateter ile Endovasküler Girişimler

Venöz Sistem Hastalıkları ve Varis Tedavisi

Özellikli İşlem

Yapısal Kalp Hastalıkları (Konjenital Defektler ve ASD-VSD-PDA İşlemleri)

Karotis Girişimleri

Periferik Arter Hastalıkları Girişimleri

Aortik Endovasküler (EVAR-TEVAR) Girişimler

Paravalvular Kapak Kaçak Kapama İşlemleri

Perkütan (Kateter) ile Kapak Girişimleri TAVI ve Mitraklip

Alkol Septal Ablasyon

Koroner Kronik Total Oklüzyon Tedavisi

Specializations

Languages

Registrations

“ Aydın YILDIRIM” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: