Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Baran CAYHAN

“ Baran CAYHAN” Locations

About “ Baran CAYHAN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi 2022

Mesleki Deneyim

Özel Medicana Kadıköy Hastanesi 2024- Halen

Bingöl Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği 2022 –2024

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Asistan Doktor 2020 – 2022

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Asistan Doktor 2018 – 2020

Bitlis Devlet Hastanesi, Pratisyen Doktor 2018

Tıbbi İlgi Alanları

Ürtiker

Dermatit (Ekzema)

Psöriasis (Sedef)

Dermatoallerji

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Saç Hastalıkları

Kozmetik ve Estetik Dermatoloji

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı:

Turkoglu O, Karatay E, Multidisciplinary COVID-19. Akademisyen Kitabevi, 2020. Bölüm 9: ‘’Is it necessary to take more attention to herpes zoster in the COVID-19 pandemic?’’ Sayfa: 81-88

Ozkok Akbulut T, Topaloglu Demir F, Tufan AN, Caf N, Cayhan B, Agirgol S, Turkoglu Z. Evaluation of the Demographic and Clinical Data of Psoriasis Patients: A Detailed Analysis of a Big Series. Med Bull Haseki 2022; 60:72-77.

Topaloglu Demir F, Cayhan B, Karaoglan C, Turkoglu Z, Buyukbabani N, Ayer M, Duz B, Uyanık B. Could “islets of sparing” be a clue for neutral lipid storage disease with ichthyosis in patients with congenital ichthyosiform erythroderma? Indian J of Dermatology 2022; 67:579-582. DOI: 10.4103/ijd. ijd_1154_20

Sözlü Bildiriler

Cayhan B, Turkoglu Z. Periostin: Can it be a marker in the follow-up of chronic urticaria? 51. ESDR Annual Meeting, Amsterdam, Hollanda, 2022

Cayhan B, Topaloglu Demir F, Turkoglu Z. Lokalize Skleroderma (Morfea) etiyolojisinde Borrelia Burgdorferi’nin rolü. 4. INDERCOS (International Dermatology and Cosmetology Congress), İstanbul, Türkiye, 27-30 Mart 2019.

Turkoglu Z, Topaloglu Demir F, Özkök Akbulut T, Atcı T, Cayhan B. Hidradenitis suppurativa hastalarının klinik takibi nasıl yapılmakta? İnternet tabanlı soru bazlı tarama çalışması. 10. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10-13 Nisan 2019.

Turkoglu Z, Cayhan B, Hüdaverdi M, Caytemel C, Topaloglu Demir F, Ozkok Akbulut T, Caf N. Kısa dönem Omalizumab Tedavisine Cevap Vermeyen Kronik Spontan Ürtiker Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri: Haseki Deneyimi. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24-28 Eylül 2019.

Turkoglu Z, Caf N, Caytemel C, Topaloglu Demir F, Hüdaverdi M, Baykut B, Cayhan B. Dupilumab Tedavisinin Orta ve Şiddetli Atopik Dermatitli Hastalarda Kaşıntı Sayısal Değerlendirmesi, EASI, SKORAD ve Global Araştırmacı Puanları Üzerindeki Hızlı Klinik Etkisi, 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24-28 Eylül 2019.

Turkoglu Z, Topaloglu Demir F, Cayhan B, Hüdaverdi M, Özkök Akbulut T, Caytemel C, Caf N. Orta-Şiddetli Atopik Dermatit Remisyon Takibi için Termal Kamera: Yeni Bir Yöntem. 24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20-24 Kasım 2019.

Cayhan B, Topaloglu Demir F, Karaoğlan C, Turkoglu Z, Ayer M, Düz MB, Sarı Öztürk S, Büyükbabani N. Konjenital İktiyoziform Eritroderma Hastalarında Chanarin-Dorfman Sendromuna Yaklaşım. Dermatolojide ve Kozmetolojide Gelişmeler Kongresi, Online, Türkiye, 4-8 Kasım 2020.

Cayhan B, Soylu E, Turkoglu Z. Telogen Effluviumlu 665 Kadın Hastada Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 29. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Ekim 2021.

Specializations

Languages

Registrations

“ Baran CAYHAN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: