Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Bünyamin TEYMUROĞLU

“ Bünyamin TEYMUROĞLU” Locations

About “ Bünyamin TEYMUROĞLU”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, 2015

Mesleki Deneyim

Tatvan Devlet Hastanesi, 2015-2016

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği, 2017

Özellikli İşlem

Büyüme ve Gelişme

Sağlam Çocuk Takibi ve Aşılar

Prematüre bebek izlemi

Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıkları

Ateşli Hastalıklar ve İshaller

İdrar yolu enfeksiyonları

Beslenme problemleri

Obezite

Kabızlık

Languages

Registrations

“ Bünyamin TEYMUROĞLU” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: