Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Can POLAT

“ Can POLAT” Locations

About “ Can POLAT”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Trakya Üniversitesi, 2010

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, 2015

Mesleki Deneyim

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi , 2015-2017

Özel Bağcılar Hospitalist Hastanesi, 2017-2018

Özel Memorial Şişli Hastanesi, 2018-2021

Helmir Kids Hospital – Almaty/Kazakistan, 2021-2023

Tıbbi İlgi Alanları

Tekrarlayan Çocukluk Çağı Enfeksiyonları

Büyüme Gelişme Geriliği

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar Kaçırma

İştahsız/Beslenme Problemli Çocuk

Çocukluk Çağı Aşılaması/İmmunizasyonu

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu

Allerjik Rinit/Astım

Gastroözefageal Reflü Hastalığı

Atopik Dermatit

Gastroenterit

Languages

Registrations

“ Can POLAT” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: