Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Cem BAŞARAN

“ Cem BAŞARAN” Locations

About “ Cem BAŞARAN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp A.B.D. / 2018 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Başhekim / Mesul Müdür Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi / 2013 – Mesul Müdür, Metropol Sağlık Hiz. Ltd. Şti / 2004 – 2007

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) a.Akgun S, Atalan N, Fazliogullari O, Tekeli Kunt A, Basaran C ve Arsan S. Aortic Root Aneurysm Following Off-Pump Reduction Aortoplasty.’’ Ann Thorac Surg. 90:E69-E70, (2010). b.Ergen A, Fazliogullari O, Basaran C, Celik F, Candan G, Timirci Kahraman Ö, Zeybek Ü. “IRAK-4 Variants In Acute Coronary Syndrome Patients.” The Anatolian Journal Of Cardiology 2017 May c.Sezer Ç., Timirci Kahraman Ö, Amadou F, Fazliogullari O, Basaran C, Catal T, Et A, “Expression Of Egfl7 And Mirna-126-5p In Symptomatic Carotid Artery Disease”, Genetic Testing And Molecular Biomarkers, Vol.20, Pp.125-129, 2016 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler a.Atalan N, Efe Sevim M, Akgün S, Fazliogullari O, Basaran C, “Morphine İs A Reasonable Alternative To Haloperidol İn The Treatment Of Postoperative Hyperactive-Type Delirium After Cardiac Surgery.” J Cardiothoracic Vasc. Anesth. 2013 Oct b. Atalan N, Fazliogullari O, Kunt AT, Basaran C, Gürer O, Sitilci T, Akgün S, Arsan S. “Effect Of Body Mass İndex On Early Morbidity And Mortality After İsolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery.” J Cardiothoracic Vasc Anesth. March 13, 2012 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler a.Atalan N, Fazliogullari O, Tekeli Kunt A, Basaran C, Akgun S, Arsan S. “The Sole Effect Of Body Mass Index On Early Morbidity And Mortality Following Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery.” 59th ESCVS International Congress- 6th Congress Of Update In Cardiovascular Surgery, April 15 – 18, 2010, İZMIR, TURKEY. b.Arat A, Celikel B, Zeybek Ş.Ü, Celik F, Basaran C, Akgün S, Et Al, “Research Of The Influence Of Leptin, Resistin And PPAR-Gamma Gene Variants To The Proaterogenic/Antiaterogenic Lipid Profile In Obese Patients With Acute Coronary Syndrome”, V. International Congress Of Molecular Medicine, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015. c.Sezer Zhmurov Ç, Timirci Kahraman Ö, Zeybek Ü, Fazliogullari O, Basaran C, Bermek H, “Expression Levels Of MicroRna 126-3p, Spred1 And Pik3r2 In Human Carotid Artery Plaques”, VI. International Congress Of Molecular Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2017. d.Celik F, Yılmaz Ü, Basaran C, Gokce M.O, Ergen H.A, Zeybek Ş.Ü, “Investigation Of Gene Polymorphisms And Serum Levels Of TIMP-1 AND TIMP-2 In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus”, V. International Congress Of Molecular Medicine, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015. e. Cem Horozoğlu, Cem Basaran, Ümit Zeybek, “Are Terc Gene Mutations Related to Gender and Hypertension in Coronary Artery Disease?” VI. International Congress Of Molecular Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2017. f. Atalan N, Fazliogullari O, Sitilci T, Basaran C, “Evaluation of Nasocomial Infections and Antibiotic Resistance Profiles in Intensive Care Unit.” 18 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, 2011. 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler a. Nazan Atalan, Osman Fazliogullari, Tolga Sitilci, Cem Basaran, “Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane Infeksiyonu Etkenleri Ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi” GKDA Dergisi 18(2):46-51, 2012 b. Cem Basaran, Faruk Celik, Serdar Akgün, Osman Fazlıoğulları, Nur Gökçe Çetiner, Ilhan Yaylım, Ş. Ümit Zeybek “Koroner Arter Hastalığı Bulunan Obez Hastalarda Adipor1, Adipor2 Ve Adipoq Genetik Varyasyonların Etkisinin Incelenmesi” Dergipark 2017 c.Osman Fazlıoğulları, Nazan Atalan, Cem Basaran, Gönül Ardıç, Çiğdem Akça, Serdar Akgün, Sinan Arsan, “Kardiyovasküler Cerrahi Operasyonlar Sonrasında Gelişen Hastane Enfeksiyonları Insidansı” Pamukkale Tıp Dergisi. 2011; 4(2): 50-56 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler a.Akgun S, Akca Ç, Atalan N, Basaran C, Fazliogullari O, Arsan S. “Diyabetik Kalp Cerrahisi Geçirmiş Olgularda Portland ve Yale Insulin Infüzyon Protokollerinin Karşılaştırılması.” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. b.Osman Fazliogullari, Nazan Atalan, Gönül Ardıç, Çiğdem Akça, Cem Basaran, Serdar Akgün, Sinan Arsan. “Kardiyovasküler Cerrahi Operasyonları Sonrasında Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının İnsidansı” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. c.Çiğdem Akça, Cem Basaran, Nazan Atalan, Osman Fazliogullari, Serdar Akgün, Sinan Arsan. “Medicana Bahçelievler Hastanesi Hemşireleri Arasında Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması’’ Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. d.Nazan Atalan, Çiğdem Akça, Osman Fazliogullari, Cem Basaran, Serdar Akgün, “Postop Deliryum Tanısında Yoğun Bakım Hemşiresinin Rolü.” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. e.Nazan Atalan, Osman Fazliogullari, Cem Basaran, Serdar Akgün, Sinan Arsan, ‘’Preoperatif Risk Skorlaması İle Deliryum Gelişimi Öngörülebilir Mi?’’ Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. f.Serdar Akgün, Nazan Atalan, Osman Fazliogullari, Atike Tekeli, Cem Basaran, Sinan Arsan, “Olgu Sunumu: Atan Kalpte Reduksiyon Aortoplasti Sonrasında Gelişen Aort Kökünün Anevrizmal Dilatasyonu’’ Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. g.Osman Fazlıoğulları, Nazan Atalan, Haydar Durak, Serdar Akgün, Cem Basaran, Sinan Arsan “Olgu Sunumu: Dev Timomaya Bağlı Hemorajik Perikardiyal Tamponad.’’. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA. h.Ergen H.A, Basaran C, Fazlioğullari O, Akgün S, Çelik F, Timirci Kahraman Ö, Et Al, “Koroner Arter Hastaliğinda Irak-4 İnflamatuar Faktörünün İncelenmesi” Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu, Moleküler Bakıştan Kliniğe, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2016. 7.7. Diğer yayınlar 8. Projeler 9. İdari Görevler a. Mesul Müdür, Metropol Sağlık Hiz. Ltd. Şti, 2004 – 2007 b. Başhekim / Mesul Müdür Medicana Hospitals Haznedar Hastanesi, 2013 – 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler a. Türk Tabipler Birliği nün Anevrizmal Dilatasyonu’’ Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA.g. Osman Fazlıoğulları, Nazan Atalan, Haydar Durak, Serdar Akgün, Cem Basaran, Sinan Arsan “Olgu Sunumu: Dev Timomaya Bağlı Hemorajik Perikardiyal Tamponad.’’. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27- 31 Ekim 2010, ANTALYA.h. Ergen H.A, Basaran C, Fazlioğullari O, Akgün S, Çelik F, Timirci Kahraman Ö, Et Al, “Koroner Arter Hastaliğinda Irak-4 İnflamatuar Faktörünün İncelenmesi” Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu, Moleküler Bakıştan Kliniğe, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2016.

Specializations

Languages

Registrations

“ Cem BAŞARAN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: