Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Didem AYDIN

“ Didem AYDIN” Locations

About “ Didem AYDIN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dr, Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999

Mesleki Deneyim

Medipol Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Uzman), 1999-2001

Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Başasistan), 2001-2015

Ataşehir Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (Uzman), 2015-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Kardivasküler Sistem Hastalıkları

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar

Mide-Barsak Hastalıkları

Beslenme Bozuklukları

Allerji ve İmmünoloji

Geriatri

Kronik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Specializations

Languages

Registrations

“ Didem AYDIN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: