Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Dilek ASLANCA

“ Dilek ASLANCA” Locations

About “ Dilek ASLANCA”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya-2008

Mesleki Deneyim

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özel Baki Uzun Hastanesi

Özel Egepol Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

1. Vascular Endothelial Growth Factor Level in Serum of Diabetic Patients With Retinopathy. Annals of Ophthalmology 2007; 39 (3): 205-8 Cavusoglu AC, Bilgili S, Alaluf A, Doğan A, Yilmaz F, Aslanca D, Karaca B, Yüksel B, Topaloglu E.

2. Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Diabetic Nephropathy Progression. Medicinal Chemistry Research 2007; 16 (4): 162-9 Cavusoglu AC, Bilgili S, Dogan A, Aslanca D, Yılmaz F and Karaca B

3. Sağlıklı Postmenopozal Kadınlarda Serum 25 (0H) Vitamin-D Düzeyi ve Hiperparatiroidi. Türk Romatoloji Dergisi 2007; 22: 20-3 Kaya T, Ulutaş Ö, Çelebiler AÇ, Aslanca D, Göksel Karatepe A, Günaydın R, Karaca B

4. Hemodiyaliz Hastalarında Serum Paraoksanaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(1): 15-21 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, E.Belten, B.Karaca

5. Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Plazma Doku Faktörü Düzeyleri. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005; 3(2): 59-65 F.Binbaş, N.Uzuncan, D.Aslanca, K.N. Tutucu, K.Akıllı, B.Karaca

SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beta Talasemi Taşıyıcı Prevalansı. SB İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 12(2): 41-44, 2006. Aydan Çavuşoğlu, Dilek Aslanca, Feray Yılmaz, Aylin Doğan, Turgut Önman, Nuriye Uzuncan, Baysal Karaca

Specializations

Languages

Registrations

“ Dilek ASLANCA” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: