Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Erdi SEÇKİN

“ Erdi SEÇKİN” Locations

About “ Erdi SEÇKİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2014

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2019

Mesleki Deneyim

Tokat Niksar Toplum Sağlığı Merkezi, Pratisyen Hekim 2014Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan Doktor 2015-2019Sivas Suşehri Devlet Hastanesi, Uzman Doktor 2019-2023Medicana International Ankara Hastanesi 2023-Halen

Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel Yayınlar

1- Acar, M., Alkan, Ş. B., Durmaz, M. S., Seçkin, E., Öztemel, K., Sezgin, Z., & Akbaba, A. (2018).

Sakrum’un Multİdedektör Bİlgİsayarli Tomografİ YÖntemİ ile Morfometrİk Analİzİ. KırıkkaleÜniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 125-130.2- Kara, T., Seçkin, E., Durmaz, M. S., & Kocaoğlu, C. (2018). Indirect inguinal hernia containinguterus, fallopian tube, and ovary in a term infant. Pediatric Urology Case Reports, 5(3), 89-93.3- Musa, A. C. A. R., ALKAN, Ş. B., DURMAZ, M. S., SEÇKİN, E., ÖZTEMEL, K., SEZGİN, Z., &AKBABA, A. SAKRUM’UN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLEMORFOMETRİK ANALİZİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 125-130.4- Tekin, A. F., Yılmaz, H., Kara, T., Seçkin, E., Aybay, M. N., & Alkan, E. (2019). A very rare case:Hydatid cyst surrounding uterus and magnetic resonance imaging findings in the pregnantpatient. Radiology Case Reports, 14(2), 168-170.5- Seçkin, E. (2019). Superior mesenteric artery syndrome with superior mesenteric arterythrombosis: A case report. Journal of Surgery and Medicine, 3(4), 330-332.6- Acar, M., Alkan, S. B., Tolu, I., Seçkin, E., Soyal, R., Saricat, S., & Yildiz, R. (2019).Morphometric analysis of cervical vertebrae with multidetector computerized tomography.Yurtiçi Poster Bildiriler1- Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, Ender Alkan. Giant Right Atrium. 16. Balkan Radyoloji Kongresi,Kuşadası, 20182- Fatih Ateş, Erdi Seçkin, Halil İbrahim Şara, Muhammed Sami Çoban, Turgay Kara, MehmetSedat Durmaz. Penile Mondor’s Disease in a 20 Year Old Male: Case Report. 16. BalkanRadyoloji Kongresi, Kuşadası, 20183- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, VEFA ÖNER, ENDER ALKAN, HASAN ERDOĞAN, İSMETTOLU. SİNONAZAL FİBRÖZ DİSPLAZİ VE ENFEKSİYON. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı,Ankara, 20164- MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, VEFA ÖNER, NAHİDE T. KAHRAMAN, ERDİ SEÇKİN,İSMET TOLU. REKTUM KANSERİ İZOLE MANDİBULA METASTAZI MR BULGULARI. TMRD 21.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 20165- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, NAHİDE T. KAHRAMAN, ENDER ALKAN, ÖZGÜR ÖNER,İSMET TOLU. POSTERİOR GLENOHUMERAL ÇIKIKTA REDÜKSİYON ÖNCESİ VE SONRASI MRBULGULARI. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 20166- ŞAHABETTİN AKBAYRAK, VEFA ÖNER, SEMİHA HİDAYETOĞLU, ERDİ SEÇKİN, ALİ FUAT TEKİN,MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, İSMET TOLU. BÜYÜME DURAKLAMA HATLARI VEİNTRAEPİFİZYEL SİLÜET GÖRÜNÜMÜ. TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 20167- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, VEFA ÖNER, ÖZGÜR ÖNER, ENDER ALKAN, HASANERDOĞAN. SARKOİDOZDA GRANÜLOMATÖZ HİPOFİZİT MR BULGULARI. TMRD 21. YıllıkBilimsel Toplantısı, Ankara, 20168- MUHSİN NUH AYBAY, ERDİ SEÇKİN, ÖZGÜR ÖNER, VEFA ÖNER, ENDER ALKAN, HASANERDOĞAN. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE TİPİK TÜBERKÜLOZ GRANÜLOMLARI. TMRD 21. YıllıkBilimsel Toplantısı, Ankara, 20169- MUHSİN NUH AYBAY, ENDER ALKAN, VEFA ÖNER, HASAN ERDOĞAN, ERDİ SEÇKİN, NAHİDE T.KAHRAMAN. CHİARİ 1.5 MALFORMASYONUNDA PSÖDOTÜMÖRAL GÖRÜNÜM. TMRD 21.Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 201610- ŞAHABETTİN AKBAYRAK, ASLAN AKIN, ERDİ SEÇKİN, ENDER ALKAN, İSMET TOLU. MAMİLLERCİSİM KOMŞULUĞUNDA HİPOTALAMİK LİPOM OLGUSU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI.TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 201611- ERDİ SEÇKİN, ENDER ALKAN, ŞAHABETTİN AKBAYRAK, MUHSİN NUH AYBAY, NAHİDE T.KAHRAMAN, ALİ FUAT TEKİN. NADİR BİR OLGU: YENİDOĞANDA DEV KONJENİTAL OVER KİSTİ.TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 201612- Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan, Ayşegül Altunkeser, Hasan Erdoğan, ÖzgürÖner. NADİR BİR OLGU: SERVİKAL ADENOMA MALİGNUM. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya 201713- Fatma Zeynep Arslan, Hasan Erdoğan, Mehmet Sedat Durmaz, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin,Hatice Yazar Kıvrak. OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE LUDWİG ANJİNİ. TRD 38. Ulusal RadyolojiKongresi, Antalya 201714- Hasan Erdoğan, Ali Fuat Tekin, Fatih Öncü, Fatma Zeynep Arslan, Erdi Seçkin, Vefa Öner.MRG’DE HİPOFİZ BEZİNDE SİNYAL KAYBI GÖRÜLMESİ SONUCU TANIYA GİDENHEMAKROMATOZİS OLGUSU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 201715- Hasan Erdoğan, Mehmet Sedat Durmaz, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan.İNGUİNAL MESANE HERNİASYONU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 201716- Mehmet Sedat Durmaz, Hasan Erdoğan, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan, Ali Fuat Tekin,İsmet Tolu. FLEP KANLANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR VASKÜLERGÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ; SUPERB MİCRO-VASCULAR GÖRÜNTÜLEME (SMI). TRD 38. UlusalRadyoloji Kongresi, Antalya 201717- Ali Fuat Tekin, Ayşegül Altunkeser, Mehmet Sedat Durmaz, Erdi Seçkin, Fatma Zeynep Arslan.MEME İÇİNDE MEME: DEV HAMARTOMUN MRG BULGULARI. TRD 38. Ulusal RadyolojiKongresi, Antalya 201718- Erdi Seçkin, Zeynep Fatma Arslan, Fatih Öncü, Mehmet Sedat Durmaz, Hasan Erdoğan,Muhsin Nuh Aybay. GASTRİK SCHWANNOM. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 201719- Fatma Zeynep Arslan, Erdi Seçkin, Ayşegül Altunkeser, Hasan Erdoğan, Mehmet SedatDurmaz, Meral Büyükterzi. SAĞ AORTİK ARKUSLU OLGUDA ANEVRİZMA ONARIMI SONRASIENDOLEAK SENDROMU. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 201720- Şahabettin Akbayrak, Mualla Akdeniz, Canan Kocaoğlu, Ali Fuat Tekin, Erdi Seçkin, MuhsinNuh Aybay. NADİR BİR KARIN AĞRISI NEDENİ: HEMATOMETROKOLPOS GÖRÜNTÜLEMEBULGULARI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 201621- Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, Şahabettin Akbayrak, Ayşe Altuntaş. SÜPERİOR MEZENTERİKARTER SENDROMU VE SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER TROMBOZU BİRLİKTELİĞİ. 37. UlusalRadyoloji Kongresi, Antalya, 201622- Şahabettin Akbayrak, Mehmet Sedat Durmaz, Muhsin Nuh Aybay, Ender Alkan, NahideTürkkahraman, Erdi Seçkin. JOUBERT SENDROMU: BİR OLGU. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya, 201623- Şahabettin Akbayrak, Mualla Akdeniz, Ender Alkan, Muhsin Nuh Aybay, Erdi Seçkin. SANDVİÇVERTEBRA GÖRÜNÜMÜ: OSTEOPETROZİS. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 201624- Şahabettin Akbayrak, Mehmet Sedat Durmaz, Erdi Seçkin, Ali Fuat Tekin, NahideTürkkahraman, Muhsin Nuh Aybay NADİR BİR AKSESUAR KEMİK; EPİSTERNAL KEMİKÇİK. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 201625- Muhsin Nuh Aybay, Vefa Öner, Hasan Erdoğan, Şahabettin Akbayrak, Ender Alkan, ErdiSeçkin. NÖROBEHÇET HASTALIĞI: MR BULGULARI. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016

Specializations

Languages

Registrations

“ Erdi SEÇKİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: