Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Fatih İbrahim ARABACI

“ Fatih İbrahim ARABACI” Locations

About “ Fatih İbrahim ARABACI”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Cumhuriyet Üniversitesi, 2008

Mesleki Deneyim

Yerköy Devlet Hastanesi, 2009-2011

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011

Kayseri Özel Avrupa Hastanesi, 2011-2013

Sivas Numune Hastanesi, 2013-2017

Tıbbi İlgi Alanları

Sağlam Çocuk İzlemi ve Aşı Takibi

Yeni Doğan Sarılığı

Yeni Doğan Hastalıkları

Çocuklarda Kronik Öksürük ve Astım

Çocuklarda Gıda Alerjileri ve Egzama

Çocuklarda İshaller

Çocuklarda Ateşli Hastalıkları

Çocuklarda Alt, Üst Solunum Yollu Hastalıkları

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda Gelişim Geriliği

Çocuklarda Beslenme Problemleri,

Çocuklarda Obezite,

Çocuklarda Boy Kısalığı Takibi,

Çocuklarda Tiroid Fonksiyon Bozuklukları Takibi

Languages

Registrations

“ Fatih İbrahim ARABACI” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: