Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Fikri İÇLİ

“ Fikri İÇLİ” Locations

About “ Fikri İÇLİ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1972

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Louisville University-USA 1974 (İç Hastalıkları)

Mesleki Deneyim

Louisville University-USA 1974 (İç Hastalıkları)

Chicago University Medical School-USA (Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası)

Hacettepe Üniv. Tıp Fakl. (Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası) 1978

Chicago University Medical School (öğretim görevlisi)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nı kurdu ve başkanı oldu (Prof) 1979-1988

Tıbbi İlgi Alanları

Tıbbi Onkoloji

Meme Kanseri

Gastrointestinal Kanser

Specializations

Languages

Registrations

“ Fikri İÇLİ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: