Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Gökhan ERBAĞ

“ Gökhan ERBAĞ” Locations

About “ Gökhan ERBAĞ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇ Düzce Tıp Fakültesi̇, 2005

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

Mesleki Deneyim

Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇, 2006-2011Çanakkale Lapseki̇ Devlet Hastanesi̇, 2011-2013Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇, 2013-2017Burtom Konur Tıp Merkezi̇, 2017-2022

Tıbbi İlgi Alanları

Fonksi̇yonel Tıp

Geri̇atri̇k Hasta Yaklaşım

Evde Bakım Tedavi̇

Covi̇d Si̇stemati̇k Etki̇leri̇

Post Covi̇d Hasta Taki̇bi̇

Anti̇ Agi̇ng – Yaşlanma Karşıtı Yaklaşımlar

Specializations

Languages

Registrations

“ Gökhan ERBAĞ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: