Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hakan BÖLÜKBAŞI

“ Hakan BÖLÜKBAŞI” Locations

About “ Hakan BÖLÜKBAŞI”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Erciyes Üniversitesi 1995

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2002

Mesleki Deneyim

EGE ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, EGE ÜNİVERSİTESİ GENEL

CERRAHİ KLİNİĞİ ENDOKRİN CERRAHİ GRUBU (TİROİD PARATROİD VE SÜRRENAL CERRAHİSİ KONUSUNDA EĞİTİM 2019

STANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2018-2023

İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014

Texas M.D Anderson Center HOUSTON/TEXAS/AMERİKA, Texas M.D Anderson

Center Trainer, DEPARMENT OF SURGİCAL ENDOCRINOLOGY,TiROİD

PARATROİD VE SÜRRENAL CERRAHİSİ İLE İLGİLİ GÖZLEMCİ DOKTOR 2011

Texas M.D Anderson Center HOUSTON/TEXAS/AMERİKA, Texas M.D Anderson Center Trainer, DEPARMENT OF SURGİCAL ENDOCRINOLOGY,TiROİD

PARATROİD VE SÜRRENAL CERRAHİSİ İLE İLGİLİ GÖZLEMCİ DOKTOR 2009

EYÜP DEVLET HASTANESİ/İSTANBUL, UZMAN DOKTOR OLARAK 2010-2018

URLA DEVLET HASTANESİ/İZMİR 2003-2010

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2003-2005

EGE ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ, UZMANLIK EĞİTİMİ SONRASI GENEL CERRAHİ UZMANI 2003

Tıbbi İlgi Alanları

TİROİD PARATİORİD ENDOKRİN CERRAHİSİ

LAPARASKOPİK AMELİYATLAR (kolesistektomi,fıtık cerrahisi)

ANOREKTAL HASTALIKLAR

KOLOREKTAL HASTALIKLAR

FITIK CERRAHİSİ (KARIN VE İNGÜİNAL BÖLGE FITIKLARI)

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. OCAKOĞLU AZİZ, SAKOĞLU NEVİN, YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2023). What is the

Margin of Error of Surgeons and Radiological Imaging in Diagnosing Acute Appendicitis?.

Medknow, 26, 881-888., Doi: 10.4103/njcp.njcp_284_22 (Yayın No: 8460873)

2. SAPMAZ ALİ, çelik canbert, KILIÇ MURAT ÖZGÜR, BÖLÜKBAŞI HAKAN, YILMAZ SERHAN (2023).

Does Previous Perianal Surgery for Benign Diseases Have an Impact on Timing of Hospital

Admission in Patients with Colorectal Cancer?. Vilnius University Press, 22(1), 19-23., Doi:

10.15388/LietChirur.2023.22.65 (Yayın No: 8460896)

3. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2022). Appendiceal neoplasms Suspected findings and

reports of 14 cases. İndian Journal of Cancer, Doi: 10.4103/ijc.IJC_1121_20 (Yayın No: 8243867)

4. BÖLÜKBAŞI HAKAN, YILMAZ SERHAN, Yıldırım Engin Okan, Ocakoğlu Aziz (2022). Does Acute

Appendicitis in Pregnancy a Clinical Challenge in Surgery Practice? Our Experience. Lietuvos

chirurgija, 21(2), 109-115., Doi: 10.15388/LietChirur.2022.21.62 (Yayın No: 7677525)

5. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET (2021). Factors effecting

cecal intubation time during colonoscopy. Annali Italiani di Chirurgia, 92(6), 665-670. (Yayın No:

7645173)

6. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Yıldırım Engin Okan, Ocakoğlu Aziz, BOZKURT MEHMET

ABDUSSAMET (2021). The Role of Platelet Count, Platelet Lymphocyte Ratio and Systemic

Immune-Inflammatıon Index in Predicting Lymph Node Metastasis in Colon Cancer. Erciyes Medical

Journal, 41(6), 548-553., Doi: 10.14744/etd.2021.67689 (Yayın No: 7645132)

7. BÖLÜKBAŞI HAKAN, Yılmaz Serhan, Somuncu Erkan, KARA YASİN, Bozkurt Mehmet Abdussamet

(2021). Minimally Invasive Parathyroidectomy: Are Auxiliary Methods Necessary?. Journal of the

College of Physicians and Surgeons Pakistan, 31(1), 440-444., Doi: 10.29271/jcpsp.2021.04.440

(Yayın No: 7053703)

8. KARA YASİN, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2021). Laparoscopic Totally Extraperitoneal Hernia Repairs: a

Case Series Analysis. Indian Journal of Surgery, 83(1), 255-260., Doi: 10.1007/s12262-020-02416-3

(Yayın No: 7053653)

9. Yılmaz Serhan, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Bozkurt Mehmet Abdussamet (2021). Risk Factors for

Malignant Gallbladder Polyps. Medical Journal of Bakırkoy, 17(1), 30-35., Doi:

10.5222/BMJ.2021.60783 (Yayın No: 7053743)

10. BÖLÜKBAŞI HAKAN, Yılmaz Serhan (2021). Neutrophil to iymphocyte ratio: Does it really

differentiate between papillary thyroid carcinomas and multinodular goiter. Ege Tıp Dergisi, 60(3),

61-69. (Yayın No: 7053740)

11. BÖLÜKBAŞI HAKAN, KARA YASİN (2020). An Important Gallbladder Pathology Mimicking

Gallbladder Carcinoma: Xanthogranulomatous Cholecystitis: A Single Tertiary Center Experience.

Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, 30(3), 285-289., Doi:

10.1097/SLE.0000000000000781 (Yayın No: 7053660)

12. OKAY NAZLI, DERİCİ HAYRULLAH, TUĞRUL TANSUĞ, YAMAN İSMAİL, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, İŞGÜDER

ALİ SERDAR, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2007). Survival Analysis after Surgical Treatment of Gastric

Cancer: Review of 121 Cases. Hepato-Gastroenterology, 54(74), 625-629. (Yayın No: 7065798)

13. OKAY NAZLI, YAMAN İSMAİL, TUĞRUL TANSUĞ, İŞGÜDER ALİ SERDAR, BOZDAĞ ALİ DOĞAN,

BÖLÜKBAŞI HAKAN (2007). Palliative surgery for advanced stage (stage IV) gastric

adenocarcinoma. Hepato-gastroenterology, 54(73), 298-303. (Yayın No: 7053691)

14. YAMAN İSMAİL, OKAY NAZLI, TUĞRUL TANSUĞ, İŞGÜDER ALİ SERDAR, BOZDAĞ ALİ DOĞAN,

BÖLÜKBAŞI HAKAN (2007). Surgical treatment of hepatic injury: morbidity and mortality analysis

of 109 cases. Hepato-gastroenterology, 54(77), 1507-1511. (Yayın No: 7053681)

15. BÖLÜKBAŞI HAKAN, OKAY NAZLI, TUĞRUL TANSUĞ, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, İŞGÜDER ALİ SERDAR,

YAMAN İSMAİL, HACIYANLI MEHMET, GENÇ HÜDAİ (2006). Gastrointestinal stromal tumors (GISTs):

analysis of 20 cases. Hepato-gastroenterology, 53(69), 385-388. (Yayın No: 7053697)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.BÖLÜKBAŞI HAKAN, Bozkurt Mehmet Abdussamet (2020). Bethesda 3-4 Tiroid Nodüllerinde

Malignite Oranlarımız. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7053714)

2.

BÖLÜKBAŞI HAKAN, Yılmaz Serhan (2020). Ongoing Problem in Acute Appendicitis: Negative

Appendectomy. 7th International Multidisciplinary Congress On Good Medical Research (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7053730)

3.

BÖLÜKBAŞI HAKAN (2020). Akut Apandisit Tanısında Nötrofil Lenfosit Oranının Rolü. 5th

International Medicine and Health Sciences Researches Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:7053726)

4.

BÖLÜKBAŞI HAKAN (2020). Gebelikte Apendektomi Deneyimimiz. 5th International Hippocrates

Congress on Medical and Health Sciences, 21(2), 109-115., Doi: 10.15388/LietChirur.2022.21.62

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7053724)

5.

Yılmaz Serhan, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2021). Acute Appendicitis in the Elderly. 3rd Health Sciences

and Innovation Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7053733)

6.

Telci Hatice, Çalışkan Yunus Emre, Başaran Ceren, Aydın Mahmut Ozan, Özcan Adem, BÖLÜKBAŞI

HAKAN, SOMUNCU ERKAN, YILMAZ SERHAN (2023). Sigmoid Volvulusda Tedavi Yaklaşımlarımız.

II.Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8460680)

7.

Aydın Mahmut Ozan, Başaran Ceren, SIBIÇ OSMAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, SOMUNCU ERKAN, YILMAZ

SERHAN (2023). Akut Divertikülit Tedavi Sonuçlarımız. II.Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi

Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8460609)

8.

Aydın Mahmut Ozan, SIBIÇ OSMAN, Çalışkan Yunus Emre, BOZDAĞ EMRE, BÖLÜKBAŞI HAKAN,

SOMUNCU ERKAN, YILMAZ SERHAN (2023). Kolorektal Kanserde Acil-Elektif Cerrahi Kısa Dönem

Sonuçlarımızın Karşılaştırılması. II.Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:8460716)

9.

şahin fatma, Başaran Ceren, Telci Hatice, Aydın Mahmut Ozan, BOZDAĞ EMRE, BÖLÜKBAŞI HAKAN,

SOMUNCU ERKAN, YILMAZ SERHAN (2023). Elektif Kolorektal Kanser Cerrahisinde Açık Laparoskopik Tekniklerin Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. II.Uluslararası Türk Kolorektal

Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8460745)

10.

Telci Hatice, şahin fatma, SIBIÇ OSMAN, Aydın Mahmut Ozan, BOZDAĞ EMRE, BÖLÜKBAŞI HAKAN,

SOMUNCU ERKAN, YILMAZ SERHAN (2023). Laparoskopik Sağ Hemikolektomide Komplet Mezokolik

Eksizyon: Patoloji ve Kısa Dönem Sonuçlar. II.Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8460734)

11.

YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Özcan Adem, GÖKAY RIDVAN, BOZKURT MEHMET

ABDUSSAMET (2021). Rektum Kanserinde Laparoskopik İle Açık Cerrahi Sonuçlarımızın

Karşılaştırılması. 1. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, XVIII. Türk Kolon ve Rektum

Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7645110)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1.

Genel Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Bölüm adı:(TİROİD CERRAHİSİNDE

KOMPLİKASYONLAR VE YÖNETİM) (2023)., BÖLÜKBAŞI HAKAN, Livre de Lyon, Editör:Doç. Dr.

Serhan Yılmaz, Op. Dr. Hakan Bölükbaşı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 346, ISBN:978-2-38236-

524-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8240270)

2.

MEME HASTALIKLARI, Bölüm adı:(MASTODİNİ) (2021)., Ocakoğlu Aziz, BÖLÜKBAŞI HAKAN,

AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş, Editör:ENGİN OKAN YILDIRIM, SERHAN YILMAZ, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 148, ISBN:978-625-8037-48-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7645067)

3.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE TIBBİTANI VE TEDAVİ

YÖNTEMLERİ-II

, Bölüm adı:(Akalazya Tanı ve Tedavisi) (2021)., BOZDAĞ EMRE, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Livre de

Lyon, Editör:Doç. Dr. Taşkın Erkinüresin,Dr. Yavuz Akalın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 139,

ISBN:978-2-38236-153-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7711368)

4.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE TIBBİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, Bölüm adı:(PRİMER

HİPERPARATROİDİZM) (2020)., BÖLÜKBAŞI HAKAN, Livre de Lyon, Editör:Dr. Ercan Kurt, Dr. Öğr.

Üyesi. Hüseyin Kafadar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 200, ISBN:978-2-38236-058-3,

Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7053739)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. SOMUNCU ERKAN, KOÇBIYIK ALPER, BÖLÜKBAŞI HAKAN, KARA YASİN, KIZILKAYA MEHMET CELAL,

KALAYCI MUSTAFA UYGAR (2023). An Experimental Study For Ki67 In Papillary Thyroid Cancer: A

Single Center Experience. Comprehensive Medicine, 15(2), 143-147., Doi:

10.14744/cm.2022.01069 (Kontrol No: 8275035)

2. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Ocakoğlu Aziz, Yıldırım Engin Okan, BOZKURT MEHMET

ABDUSSAMET (2022). Role of Platelets and Indices in the Clinicopathological Features of Papillary

Thyroid Carcinoma. İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TIP DERGİSİ, 14(1), 97-103., Doi:

10.14744/iksstd.2021.94220 (Kontrol No: 7645151)

3. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET (2021). Medullary Thyroid

Carcinoma: A Rare Diagnosis. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 13(2), 150-154., Doi:

10.4274/iksstd.2021.02986 (Kontrol No: 7136664)

4. Yılmaz Serhan, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2021). The Importance of Using ACR-TIRADS Scoring System

and Bethesda Classification System Together in the Diagnosis of Thyroid Cancer. Journal of Ankara

University Faculty of Medicine, 74(1), 134-138., Doi: 10.4274/atfm.galenos.2020.85856 (Kontrol

No: 7054247)

5. BÖLÜKBAŞI HAKAN, Yılmaz Serhan, Yıldırım Engin Okan, Bozkurt Mehmet Abdussamet (2021).

Analysis Of 85 Cases with Acute Diverticulitis; Retrospective Study. Haydarpasa Numune Training

and Research Hospital Medical Journal, 61(1), 65-70., Doi: 10.14744/hnhj.2020.59002 (Kontrol No:

7053753)

6. Bayrak Savaş, Aslan Yavuz, Tekeşin Kemal, Filinte Gaye, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Kadanalı Ayten, Polat

Adil, Memişoğlu Kemal, Ertürk Nilüfer, Yurtsever Çelik Sultan, Bektaş Evcen Sevilay, Esen Işıl

3

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

(2020). Investigation of Diabetic Foot Diagnosis and Treatment Processes in Provincial Education

and Research Hospitals and the Need for a New Perspective on the Processes. İstanbul Kanuni

Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 12(2), 175-181., Doi: 10.5222/iksstd.2020.94557 (Kontrol No:

7053763)

7. ÇALIŞKAN Cemil, BÖLÜKBAŞI HAKAN, FIRAT Özgür, YENİAY Levent, ÖZÜTEMİZ Ömer, A. KORKUT

Mustafa (2009). Deneysel koroziv özofajit modelinde pentoksifilin ve trimetazidinin striktür

oluşumunu önleyici etkileri. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 8(1), 6-11. (Kontrol No:

7053767)

8. YAMAN İSMAİL, İŞGÜDER ALİ SERDAR, Coşkun Murat, BÖLÜKBAŞI HAKAN, OKAY NAZLI, BOZDAĞ ALİ

DOĞAN, TUĞRUL TANSUĞ (2007). Kolostomi kapatılması minör bir cerrahi girişim midir?. İzmir

Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 45(2), 53-58. (Kontrol No: 7054256)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. BÖLÜKBAŞI HAKAN, NAZLI OKAY, TANSUĞ TUĞRUL, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, İŞGÜDER ALİ SERDAR, YAMAN

İSMAİL, HACİYANLI MEHMET, GENÇ HÜDAİ (2005). Gastrointestinal Stromal Tümörler: Klinik ve Patolojik

Faktörlerin Analizi. 16. ULUSAL KANSER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7145275)

2. BÖLÜKBAŞI HAKAN, KARA YASİN, Kalaycı Mustafa Uygar, Bozdağ Emre (2019). Appendektomi Sonrası

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Güdük Apandisit İki Olgu . XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7053788)

3. KARA YASİN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Kalaycı Mustafa Uygar, Bilgin Yusuf, Akça Özlem, Dağıstanlı Sevinç,

SOMUNCU ERKAN (2019). Kolonoskopik İncelemeye Bağlı Gelişen Gecikmiş Bir İatrojenik Kolon

Perforasyonu Olgusu. XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:7053792)

4. KARA YASİN, Kalaycı Mustafa Uygar, BÖLÜKBAŞI HAKAN, BOZDAĞ EMRE, Dağıstanlı Sevinç, Bilgin Yusuf,

Akça Özlem, Altıntaş Tansu, KIZILKAYA MEHMET CELAL (2019). Situs İnversus Totalisli Olguda Akut

Apandisit: Nadir Bir Akut Batın Nedeni . XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:7053783)

5. KARA YASİN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, KALAYCI MUSTAFA UYGAR (2019). Kolonoskopiye Bağlı Kolon

Perforasyonlarına Yaklaşımlarımız. XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:7053796)

6. Özcan Adem, Yılmaz Serhan, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Bozkurt Mehmet Abdussamet (2021). İnsidental

Paratirodektomi: İnsidans ve Risk Faktörleri. 10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:7053769)

7. Kaan Ahmet Zahit, ÖZKAN CENK, BÖLÜKBAŞI HAKAN, SOMUNCU ERKAN, YILMAZ SERHAN (2023).

Diferansiye Tiroid Kanserinde Kalsifikasyon Varlığının Klinikopatolojik Özellikler Üzerine Etkisi. 11.

Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8240254)

8. Kaan Ahmet Zahit, Tatlıdil Yunusemre, ÖZKAN CENK, BÖLÜKBAŞI HAKAN, SOMUNCU ERKAN, YILMAZ

SERHAN (2023). Diferansiye Tiroid Kanserde Cinsiyetin Klinikopatolojik Faktörler Üzerine Etkisi. 11.

Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8240244)

9. Özcan Adem, Kaan Ahmet Zahit, SOMUNCU ERKAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, YILMAZ SERHAN (2023). Tiroid

Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu Sonuçlarımız. 11. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:8240258)

10. Tatlıdil Yunusemre, Kaan Ahmet Zahit, ÖZKAN CENK, BÖLÜKBAŞI HAKAN, SOMUNCU ERKAN, YILMAZ

SERHAN (2023). Nodül Sayısının Tiroid Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri Üzerine Etkileri; 338

Hastanın Analizi. 11. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8240251)

11. BÖLÜKBAŞI HAKAN, Özcan Adem, ÖZKAN CENK, Somuncu Erkan, YILMAZ SERHAN (2022). TIROID

PAPILLER KANSERIN KLINIKOPATOLOJIK ÖZELLIKLERI ABO KAN GRUBU VE RH FAKTÖRE GÖRE

DEĞIŞKENLIK GÖSTERIR MI?. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ GÜNLERİ (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8240209)

12. BÖLÜKBAŞI HAKAN, YILMAZ SERHAN, COŞAN BİLLUR, BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET (2022).

PAPILLER TIROID KANSER ILE HASHIMATO TIROIDITI BIRLIKTELIĞI. ENDOKURS 6_MEZUNİYET SONRASI

EĞİTİM KURSU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8240227)

13. BÖLÜKBAŞI HAKAN, YILMAZ SERHAN, COŞAN BİLLUR, Topal Ümmihan, BOZKURT MEHMET

ABDUSSAMET, KOCATAŞ ALİ (2022). AKILDA TUTULMASI GEREKEN BIR TANI: İNSIDENTAL PAPILLER

MIKROKANSER. ENDOKURS 6_MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:8240234)

14. YILMAZ SERHAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Özcan Adem, BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET (2021). Covid-19

Pandemisinin Akut Kolesistit Yönetimine Olan Etkisi. 15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7164898)

15. YAMAN İSMAİL, DERİCİ HAYRULLAH, BÖLÜKBAŞI HAKAN, NAZLI OKAY, Tansuğ Tuğrul, İşgüder Ali Serdar,

BOZDAĞ ALİ DOĞAN (2006). Saint Triadı ve Jejunal Divertikül: Olgu Sunumu. 15. Ulusal Cerrahi

Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8253825)

16. NAZLI OKAY, TUĞRUL TANSUĞ, YAMAN İSMAİL, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, BÖLÜKBAŞI HAKAN, İŞGÜDER ALİ

SERDAR (2005). Gastrik Kanserlerin Cerrahi Tedavisinde Major Morbidite, Erken Mortalite ve Sağkalımı

4

Etkileyen Faktörler. 16. Ulusal Kanser Kongresi, 54(74), 625-629. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:8253831)

17. BÖLÜKBAŞI HAKAN, NAZLI OKAY, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, TUĞRUL TANSUĞ, İŞGÜDER ALİ SERDAR, YAMAN

İSMAİL (2005). Nonkolorektal Nonnöroendokrin Tümörlerin Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi.

16. Ulusal Kanser Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8253844)

18. NAZLI OKAY, YAMAN İSMAİL, TUĞRUL TANSUĞ, İŞGÜDER ALİ SERDAR, BOZDAĞ ALİ DOĞAN, BÖLÜKBAŞI

HAKAN (2005). İleri Evre Mide Karsinomlarında (Evre IV) Palyatif Cerrahi. 16. Ulusal Kanser Kongresi,

54(73), 298-303. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8253834)

19. Karakose Yuksel, KORKUT MUSTAFA ALİ, BÖLÜKBAŞI HAKAN, KASAP ŞÜKRÜ (2002). Anal Kanal’ da

Dıeulafoy Lezyonu: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:8254308)

20. KASAP ŞÜKRÜ, KORKUT MUSTAFA ALİ, Karaköse Yüksel, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2002). Oral Antikoagülan

Kullanımı ve Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Cerrahi Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:8254296)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, YILMAZ SERHAN, AYDIN HÜSNÜ, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2022). Insidious Onset of

Localised Small Intestinal Perforation by Ingested Plastic Fork. College of Physicians and Surgeons

Pakistan, 32(8), 1070-1072., Doi: 10.29271/jcpsp.2022.08.1070 (Yayın No: 8243832)

2. Vaka Takdimi, BÖLÜKBAŞI HAKAN (2022). Cecal Diverticulitis: A Diagnosis to Keep in Mind When

Evaluating Acute Appendicitis. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP),

32(8), 1067-1069., Doi: 10.29271/jcpsp.2022.08.1067 (Yayın No: 7750931)

3. Vaka Takdimi, BÖLÜKBAŞI HAKAN, Karakose Yuksel (2020). Gastric Diverticulum: as a Cause of

Unspecific Abdominal Pain. Indian Journal of Surgery, 82(2), 223-225., Doi: 10.1007/s12262-019-

01967-4 (Yayın No: 7053666)

4. Vaka Takdimi, Yaprak Onur, Aynacı Murat, Kasap Şükrü, BÖLÜKBAŞI HAKAN, YENİAY Levent, A.

KORKUT Mustafa (2007). Jejunal Divertikül Perforasyonu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp

Dergisi, 45(2), 59-61. (Yayın No: 7054319)

Editörlük

1. Genel Cerrahide Komplikasyonlar ve Yönetimi, Kitap, Editör, Livre de Lyon, 24.02.2023

Specializations

Languages

Registrations

“ Hakan BÖLÜKBAŞI” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: