Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hakan DEMİRDAĞ

“ Hakan DEMİRDAĞ” Locations

About “ Hakan DEMİRDAĞ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1995-2002

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- İç Hastalıkları, 2003-2008

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Gastroenteroloji, 2009-2012

Mesleki Deneyim

Memorial Bahçelievler Hastanesi, 2019-2023

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012-2019

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğer Hastalıkları ( Viral, Otoimmün Hepatitler, Yağlı Karaciğer Hastalığı, Karaciğer Sirozu)

Safra Kanal Taşı Tedavisi

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit)

Özellikli İşlem

Gastroskopi

Kolonoskopi

ERCP(Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretografi)

EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon)

ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon)

PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)

Mide Botoksu

Mide Balonu

ARMA (Anti-Reflü Mukozal Ablasyon)

Specializations

Languages

Registrations

“ Hakan DEMİRDAĞ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: