Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hakan ÖZKAN

“ Hakan ÖZKAN” Locations

About “ Hakan ÖZKAN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 2005

Mesleki Deneyim

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Dr.Ar.Gör.2001-2005Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzman Doktor.2005-2006Academısch Zıekenhuıs Maastricht, Elektrofizyoloji ve Ablasyon 2006Niğde Devlet Hastanesi Uzman Doktor 2006-2007Medicalpark Bursa Hastanesi Uzman Doktor 2007-2019Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd. Yard.DoçentDr 2014-2018Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd. DoçentDr 2018-2019

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji (Koroner Anjiyografi

Kalp Damarlarının Balon Stent Tedavisi

Ana Koroner ve Bifurkasyon Stentleme

Cto İşlemleri Gibi Kompleks Koroner Girişimler

Karotis ve Bacak Damarlarının Balon Stent İşlemleri

Kalp Deliklerinin Ameliyatsız Kapatılması)

Kalp Hastalıklarından KorunmaHipertansiyonHiperlipidemi(Kolesterol Ve Trigliserid Yükseklikleri)Kalp Yetmezliği Tanı ve Tedavisi(Kalp Pili Dahil)Ritim Bozuklukları, Elektrofizyoloji ve Kateter AblasyonKalıcı Kalp Pili Takılması Ve Takip İşlemleriKalp Kapak HastalıklarıEkokardiyografi Ve Yemek Borusundan Yapılan Transözofajiyal Ekokardiyografi Gibi İleri Değerlendirme

Specializations

Languages

Registrations

“ Hakan ÖZKAN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: