Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hakan YÜCEYAR

“ Hakan YÜCEYAR” Locations

About “ Hakan YÜCEYAR”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi.(1979-1984)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Zorunlu hizmet: Konya kulu Yaraşlı sağlık ocağı(1984-1986) İhtisas: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları.(1986-1991) Üst ihtisas. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji. (1992-1995)

Mesleki Deneyim

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. Gastroenteroloji BD. Yadımcı doçentliik. (1995-1996) Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç .Hastalıkları Gastroenteroloji (1996-2020)

Tıbbi İlgi Alanları

Hepatobiliyer bölge hastalıkları İnflmatuvar batrsak hastalıkları Endsokopik tedaviler Notilite hastalıkları.

Bilimsel Yayınlar

1-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.F.Saygılı Hamulu, Dr.H.Yüceyar, Dr.G.Ergezer, Dr.E.Doğru: Gebelikte glikozüri insidensi üzerine bir çalışma. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989. 2-Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Prof.Dr.M.Tüzün, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamuslu: Anti insülin antikoru ve insülin reseptör pozitifliği ile giden tip I diabetes mellitus vakası. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989. 3-Karaca M, Büyükkeçeci F, Soydan S, Yüceyar H: Kronik myelositer lösemi seyrinde eklemi tutan granülositer sarkom ve intraartiküler C-ARA tedavisi. 21.Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1.Ulusal Kemoterapi Kongresi 1989. 4-Prof.Dr.M.Tüzün, Prof.Dr.T.Kabalak, Prof.Dr.C.Yılmaz, Dr.H.Yüceyar, Dr.F.Hamulu, Dr.G.Ergezer: Tip Ive II Diabetik hastalarda kardiak otonomik nöropati ile ekokardiyografik bulgular arasındaki ilişki. İstanbul Üniversitesi ve Türk Diabet Cemiyeti Diabet Günleri 1989. 5-Yüceyar H, Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M, Özmen B, Humuslu F, Ergezer G: Normal menstruasyon gören kadınlarda tiroid hormon parametrelerinin değerlendirilmesi. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991. 6-Uzm.Dr.H.Yüceyar, Prof Dr.M.Tüzün, Prof Dr.T.Kabalak, Prof Dr.C.Yılmaz: NIDDM li hastalarda glipizid etkisinin glukoz clamp yöntemleri ile araştırılması. 15.Ulusal Endokrinoloji Kongresi Özet Kitabı 1991. 7-Yüceyar H, Ersöz G, Çoker A, Bor S, İlter T, Alkanat M: Mide kanseri olgularının klinik özelliklerinin degerlendirilmesi (10 yıllık retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 8-Yönetçi N, Bor S, Özütemiz O, Yüceyar H, Ersöz G, Tekeşin O, İlter T: Pinaverium bromid, Trimebutine maleate ve Sisaprid’in açlık safra kesesi boşalımına etkileri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 9-Yönetçi N, Tekeşin O, Yüceyar H, Osmanoğlu N, Çavuşoğlu H: Duktus sistikus çapı ile duktus koledokus çapı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 10-Yönetçi N, Ersöz G, Yüceyar H, Tekeşin O, Musoğlu A, Çavuşoğlu H: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi sonrası pankreatik enzimler ve karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 11-Yüceyar H, Korkut M, Çoker A, Bor S, İlter T, Osmanoğlu H, Duman Y: Kolorektal karsinomalı olgularda Tc-90 M ile işaretli anti-CEA monoklonal antikoru ile immunsintigrafinin değeri. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 12-Yüceyar H, Kokuludağ A, Bor S, Kabkçı T, İlter T, Sebik F: İnflamatuvar barsak hastalığında gıda alerjisinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 13-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Kardioözefageal sfinkter basıncının saptanmasında iki ayrı motilite kateterinin karşılaştırılması. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 14-Serhat BOR, Aytaç TOYGAR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Önder AKYÜREKLİ, Yücel BATUR: Sirozlu olgularda yüksek serebral fonksiyonlar. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 15-Serhat BOR, Nadir YÖNETÇİ, Ahmet MUSOĞLU, Hakan YÜCEYAR, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: Akalazyalı olgularda sıvı test yemeğinin elektrogastrografiye (EGG) etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 16-M.Ali KORKUT, Necla OSMANOĞLU, Hakan ÇEVİKEL, Hakan YÜCEYAR, Yavuz UÇAR, Halit OSMANOĞLU: Massif alt gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşımımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994 . 17-Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Sibel ÖZGEN, İlkay ŞİMŞEK, Hanefi ÇAVUŞOĞLU: HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı olgularında krioglobulin sıklığı. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 18-Serhat BOR, İmre ERDEM, Tahir ÖZGÜDER, Ömer ÖZÜTEMİZ, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Karaciğer sirozuna bağlı asitlerde spontan asit sıvısı enfeksiyonu. . 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 19-Serhat BOR, Ömer ÖZÜTEMİZ, Gül YÜCE, Hakan YÜCEYAR, Yücel BATUR: Postmortem karaciğer biyopsisi:80 olgunun değerlendirilmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 20-Yüceyar H, Bor S, Özütemiz Ö, İşler M, İlter M: Karaciğer sirozu olgusunda konjestif gastropatinin değerlendirilmesi (Retrospektif çalışma). 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 21-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, M.Tunçyürek, Y.Batur: Sıçanlarda trinitrobenzosülfonik asit (TNB) ile geliştirilen deneysel kolit modelinde balık yağı lavmanlarının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 22- H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda geliştirilen asetik asit kolitinde balık yağı lavmanı. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 23-H.Yüceyar, O.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Ç.Dinçer, A.Çoker, Y.Batur: Sıçanlarda etanol ile oluşturulan kolon hasarına balık yağı lavmanının etkisi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 24-S.Bor, S.Özgen, H.Yüceyar, G.Ersöz, G.Keser, H.Çavuşoğlu: Elektrogastrografi (EGG) ile sonuçlarımız. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 25-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, Y.Batur: Antral gastrit mide ve duodenum ülserli olguların mide sularında araşidonik asit lipoksijenaz metabolitlerinin klinik önemi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 26-Ahmet AYDIN, Hakan YÜCEYAR, Mustafa KAYALIOĞLU, Murat ARGÜN, Yücel BATUR, Kamil KUMANLIOĞLU: Sirozlu hastalarda katı gıdaların mide boşalımının sintigrafik olarak incelenmesi. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 27-H.Yüceyar, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, M.Alkanat, S.Bor, İ.Çoker, Y.Batur: Balık yağı ve mısır yağından zengin diyetin sıçanlarda geliştirilen deneysel kolitte koruyucu rolu. 11.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Abstract Kitabı 1994. 28-U.S.Akarca, A.Ö.Özütemiz, H.Yüceyar, Y.Batur, F.Yılmaz, G,Yüce, F.Kurulay, F.Kutay: Balık yağı ile beslenen sıçanlarda asetaminofenin karaciğer toksisitesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996. 29-M.Yılmaz, Ö.Özütemiz, U.Akarca, A.Aydın, N.Yönetçi, G.Ersöz, S.Bor, S.Ertem, H.Yüceyar, Ö.Topalak, F.Günşar, N.Osmanoğlu, A.Musoğlu, O.Tekeşin, T.İlter, Y.Batur, H.Çavuşoğlu: Rijid proktosigmoidoskopi sonuçlarımız: 5389 olgunun irdelenmesi. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 7. Suplement 1,1996. 30-M.Saruç, B.Özbakkaloğlu, A.Sivrel, Ö.Tünger, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Akut rubeola hepatiti. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997. 31-M.Saruç, B.Özgür, G.Göksel, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, O.Tekeşin, H.Yüceyar: Polikistik karaciğer hastalıklı olgularımızın değerlendirilmesi. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997. 32-İ.Yorulmaz, Y.Aker, A.Sakarya, H.Uncu, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Kalsifik dejenerasyon gösteren büyük karaciğer hemanjiomu. 2.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1997. 33-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, H.Yüceyar: Üst gastrointestinal sistem endoskopi premedikasyonunda midazolam. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 34-Ş.Arslan, M.Saruç, E.Özdemir, Ş.Yüksel, G.Göksel, B.Özgür, A.Memiş, H.Yüceyar: Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 35-M.Saruç, İ.Yorulmaz, B.Özgür, Ş.Arslan, G.Göksel, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Karaciğer hemanjiomu olgularımızda magnetik rezonansın yeri. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 36-G.Göksel, M.Saruç, P.Turkdoğan, A.R.Kandiloğlu, A.İşisay, B.Özgür, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori tanısında üreaz testi ile histolojik yöntemin karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 37-M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, B.Özgür, İ.Yorulmaz, A.R.Kandiloğlu, H.Yüceyar: Peritoneal karsinomatozis olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 38- G.Göksel, M.Saruç, B.Özgür, Ş.Arslan, İ.Tuzcuoğlu, İ.Yorulmaz, H.Yüceyar: Nonülser dispepsili hastalarımızın değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 39- B.Özgür, M.Saruç, G.Göksel, Ş.Arslan, A.İşisay, A.R.Kandiloğlu, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunda lanzaprozol veya omeprazol içeren üçlü tedavi protokollerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 8. Suplement 1,1997. 40-M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, T.Pırıldar, T.Alıcı, H.yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon başarısında sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyin etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998. 41-H.Yüceyar, Ş.Arslan, M.Saruç, G.Göksel, T.Pırıldar, N.Ertilav, A.Z.Şengil: Helikobakter pilori infeksiyonu ve koroner arter hastalığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998. 42-T.Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pylori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998. 43-T.Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998. 44-H.Yüceyar, M.Saruç, Ö.Özütemiz, A.Hüseyinov, İ.Çoker, A.Çoker, M.Alkanat, Y.Batur: Asetik asit ve etanol ile oluşturulmuş deneysel kolit modellerinde balık yağı lavmanın etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 45-G.Göksel, H.Yüceyar, M.Saruç, T.Pırıldar, Ş.Arslan, N.Işık, B.Özbakkaloğlu, A.Z.Şengil, Z.İ.Çetinkaya, P.Türkdoğan: Helikobakter pilorinin aile içi eradikasyonu gerekli midir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 46-H.Yüceyar, A.Kokuludağ, G.Göksel, E.Terzioğlu, M.Saruç, T.Pırıldar, A.Z.Şengil, A.İşisağ: Helikobakter piloriye bağlı düodenal ülser ve kronik antral gastritte sistemik sellüler immün yanıt. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 47- G.Göksel, M.Saruç, T. Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, T.Alıcı, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde ranitidin bizmut sitratlı ve lansaprozollü protokollerin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 48- H.Yüceyar, G.Göksel, M.Saruç, T.Pırıldar, N.Işık, Ş.Arslan, S.Ayhan, A.Z.Şengil: Eradikasyon tedavisi sonrası helikobakter pilorinin intragastrik dağılımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 49- T. Pırıldar, M.Saruç, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, S.Tarhan, Ş.Arslan, H.Yüceyar: Helikobakter pilori eradikasyonunun safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 50- T. Pırıldar, M.Saruç, S.Tarhan, İ.Yorulmaz, G.Göksel, N.Işık, H.Yüceyar: İrritable barsak sendromlu hastalarda tedavi amaçlı kullanılan trimebutine ve alverinenin safra kesesi boşalımı üzerine etkileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 51-Ş.Yüksel, M.Saruç, İ.Tuzcuoğlu, Ş.Arslan, N.Işık, T.Pırıldar, G.Göksel, H.Yüceyar: Glikojen depo hastalığına bağlı karaciğer sirozu olgusu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 9. Suplement 1,1998 52-M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu, M.Saruç, H.Yüceyar: Endoskopik biopsilerde hollande fiksatifinin rutin, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyanma özelliklerine etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 53-M.Saruç, G.Göksel, G.Göktan, M.Can, M.A.Demir, S.Ayhan, H.Yüceyar: Crohn hastalığında cerrahi sonrası nüks problemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 54- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, G.Göktan, S.Ayhan, T.Alıcı, A.Musoğlu, H.Yüceyar: Nadir bir hepatosellüler karsinoma uzak metastazı: olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 55- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, G.Göktan, İ.Yorulmaz, T.Alıcı, A.Sakarya, H.Yüceyar: Mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 56- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, S.Ayhan, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitlerde serum transaminaz düzeyleriyle histopatolojik aktivitenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 57- M.Saruç, G.Göksel, M.Can, C.Göktan, H.Yüceyar: Kronik konstipasyon sağaltımında kolşisin. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 58- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Geçirilmiş kanama öyküsü olan peptik ülserli olgularda düzensiz anti-ülser ilaç kullanımı koruyucu bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 59- M.Saruç, G.Göksel, A.R.Kandiloğlu, M.A.Demir, H.Yüceyar: Non-ülser dispepsili olguların hangi subgrubunda helikobakter pilori eradikasyonu gereklidir? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 60- M.Saruç, G.Göksel, S.Özkaya, F.Güçlü, B.Özbakkaloğlu, H.Yüceyar: H.Pilori eradikasyonunda suş farklılığı başarıyı etkileyen bir faktör müdür? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 61- M.Saruç, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Alendronat monosodyum trihidrat ülserojenik bir ilaç mı? Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 62- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, O.Tekeşin, G.Göksel, H.Yüceyar: İki akut pankreatit olgusu,iki nadir etyoloji. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 63- M.Saruç, G.Göksel, İ.Yorulmaz, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer etyolojisinde alkol dışı nedenler. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 64- M.Saruç, İ.Yorulmaz, S.Tarhan, C.Göktan, G.Göksel, F.Güçlü, S.Özkaya, H.Yüceyar: Asemptomatik rastlantısal safra kesesi taşı saptanan olgulardaki risk faktörleri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 10. Suplement 2,1999 65-M.Saruç, M.A.Demir, N.Küçükmetin, F.Güçlü, S.Özkaya, A.R.Kandiloğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Helikobakter pilori enfeksiyonunda PCR ile CagA varlığının değerlendirilmesinin klinik ve histolojik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 66- M.Saruç, M.A.Demir, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Ayhan, S.Özkaya, H.Yüceyar: Helikobakter pyloriye bağlı gastroduodenal patolojilerle ve klinik sonuçlarıyla beslenmenin ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 67- M.A.Demir, N.Neşe, M.Saruç, H.Yüceyar, S.Ayhan: İncisura angularis biopsisinin dispepsili olgulardaki önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 68- M.Saruç, F.Güçlü, S.Özkaya, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Forrest II ülserlerde perendoskopik injeksiyon tedavisi ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 69- M.Saruç, M.Can, F.Güçlü, N.Küçükmetin, S.Özkaya, C.Göktan, H.Yüceyar: Peptik ülsere bağlı üst gastrointestinal sistem kanamalarında somatostatin infüzyonunun hemodinamik etkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 70- M.Saruç, M.Can, S.Tarhan, N.Küçükmetin, S.Özkaya, H.Yüceyar: Abdominal anjina tanısında invaziv olmak yada olmamak; olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 71- M.Saruç, S.Özkaya, F.Güçlü, H.Yüceyar: Ülseratif kolitte osteonekroz steroid yan etkisi mi, extraintestinal tutulum mu? Olgu sunumu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 72-M.Saruç, S.Tarhan, A.Sakarya, H.Aydede, M.Can, Y.Erhan, G.Ersöz, H.Yüceyar: Koledokolitiazis tanısında ERCP ve MRCP sonuçlarımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 73- M.Saruç, M.Can, C.Göktan, S.Özkaya, F.Güçlü, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Karaciğer hemangiomlarının periodik USG ile izleminin klinik önemi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 74-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Küçükmetin, M.A.Demir, A.R.Kandiloğlu: Anti HBe pozitif kronik hepatit B tedavisinde Thymosin α1 ve İnterferon α 2b kombinasyonu. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 75- M.Saruç, H.Aydede, M.Can, S.Ayhan, N.Küçükmetin, H.Yüceyar: Peritoneal sarkoidozis; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 11. Suplement 1,2000 76-S.Tarhan, M.Can, C.Göktan, M.Saruç, G.Yılmaz, H.Yüceyar: Submukozal sigmoid kolon lipomu. 17. Turk Radyoloji Konseyi,2000 77-M.Saruç, N.Türkel, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, U.S.Akarca, H.Yüceyar: Kronik viral hepatitli olgularda Cag A pozitif helikobakter pylori prevalansı. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001 78- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, M.A.Demir, S.Ayhan, M.Can: Akut intermitant porfiriye bağlı karaciğer yetmezliği ve akut pankreatit. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001 79-M.Saruç, N.Türkel, B.Özgür, M.Can, E.Özdemir, H.Yüceyar: Yağlı karaciğer ve koroner kalp hastalığı ilişkisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001 80-N.Türkel, M.Saruç, R.Killi, H.Yüceyar: Behçet hastalığına bağlı safra kesesi perforasyonu ve perkütanöz drenaj ile tedavisi. 4. Ulusal hepatoloji kongresi,2001 81-M.Saruç, P.Bayrak, N.Türkel, E.Sevinç, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: ‘Subjektive global assessment of nutritional status’ yönteminin gastroenteroloji kliniğinde kullanımı. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 82-M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, M.Can: Postmenapozal kadınlarda nonalkolik yağlı karaciğer gelişimi ile insülin direnci, obesite, bel-kalça oranı ve DHEA(Dehidroepiandrosteron) nun ilişkisi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 83- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kronik hepatit B ye bağlı kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 84- M.Saruç, H.Yüceyar, N.Türkel, S.Ayhan, M.Demir: Thymosin-interferon kombinasyonu ve interferon monoterapisinin AntiHBe pozitif kronik viral hepatitli olgulardaki uzun süreli sonuçlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 85-M.Saruç, Y.Erhan, H.Aydede, N.Türkel, S.Ayhan, A.Sakarya, M.Can, H.Yüceyar: Erken mide kanseri olgularımız. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 86- M.Saruç, N.Türkel, M.Çabuk, S.Ayhan, H.Yüceyar: Multiple lenfomatöz polipozis olgusu; Mantle hücreli lenfoma. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 87- M.Saruç, N.Türkel, H.Yüceyar, A.Sakarya, S.Ayhan, M.Can, H.Aydede: Sekonder duodenum neoplazileri. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 88-N.Türkel, Ö.Aydemir, M.Saruç, N.Karacan, H.Yüceyar: İrritabl barsak sendromunda yaşam kalitesi ve kişilik özellikleri ön çalışmaları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 89- M.Saruç, N.Türkel, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Kolorektal kanser yönünden orta derecede riskli asemptomatik olguların kolonoskopi sonuçları. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 90- M.Saruç, N.Türkel, N.Ünal, H.Mercül, H.Yüceyar: Otoerotik dijital stimülasyona bağlı rektal ülser. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 91- M.Saruç, H.Aydede, Y.Erhan, A.Sakarya, N.Türkel, H.Yüceyar: Peroperatif kolonoskopi. Turkish Journal of Gastroenteroloji Volume 12. Suplement 1,2001 92- N.Türkel, M.Saruç, S.Ayhan, İ.Tuzcuoğlu, H.Yüceyar: Gastroözefajial reflü hastal

Specializations

Languages

Registrations

“ Hakan YÜCEYAR” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: