Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hasan Cem IRKILATA

“ Hasan Cem IRKILATA” Locations

About “ Hasan Cem IRKILATA”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Ankara, 1995

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002

Duke University, Department of Urology, 2008, North Carolina, U.S.A

Mesleki Deneyim

Mareşal Çakmak Asker Hastanesi Üroloji Kliniği, Erzurum, 2002-2004 Üroloji Uzmanı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 2005-2008 Yardımcı Doçent, Üroloji A.D.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 2008-2014 Doçent, Üroloji A.D.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, 2015-2016

Profesör, Androlojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanlığı, Üroloji A.D.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 2016 Profesör, Üroloji A.D.

Özel Davraz Yaşam ve Özel Meddem Hastaneleri, Isparta, 2017-2023 Üroloji Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Ürolojisi

Erkek İnfertilitesi

Erkekte Cinsel Sorunlar

Üriner Sistem Taşlarında Tedavi

Prostat Hastalıklarında Tedavi

Laparoskopik Ürolojik Cerrahi

Özellikli İşlem

Rekonstrüktif Ürolojik Cerrahiler (Mesane ogmentasyonu, Mitrofanoff ve Monti prosedürü)

Vezikoüreteral Reflü Tedavisi (Endoskopik STİNG, Laparoskopik/Açık Üreteroneosistostomi)

Pyeloplasti

İngüinoskrotal Patolojilerde Cerrahi (Laparoskopik/İngüinal/Skrotal Orşiopeksi, İngüinal/Skrotal Hidroselektomi)

Endoskopik Üriner SistemTaşlarında Cerrahi (Retrograd İntrarenal Cerrahi, Perkütan Nefrolitotomi, Üreterorenoskopik Litotripsi

Gömük Penis Tedavisi Rekonstrüktif Cerrahi Teknikler

Anrolojik Cerrahi Teknikler; Penil Protez İmplantasyonu, Penil Plikasyon

Prostat Cerrahisi (TUR-P, Açık prostatektomi)

Specializations

Languages

Registrations

“ Hasan Cem IRKILATA” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: