Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Hayati AYGÜN

“ Hayati AYGÜN” Locations

About “ Hayati AYGÜN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ortopedi ve Travmatooji Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005

Omurga Cerrahisi Deformite ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi, Hospital for Special Surgery, New York/USA, 2010

Eccelearning (European Spine Journal kuruluşu) Omurga Cerrahisi Diploma Programı, 21019

Mesleki Deneyim

Pratisyen Hekimlik. Haymana Devlet Hastanesi, Yenice Sağlık Ocağı, Ankara, 2001

Ortopedi ve Travmatoloji araştırma görevlisi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A. D. Erzurum., 2005

Uzman hekim. Kars Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği. Kars, 2007

Yardımcı Doçent. Anabilim Dalı Kurucu Başkanı. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A. D. Kars, 2012

Doçent. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Kars, 2015

Doçent Dr. Erzurum Özel Buhara Hastenesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği. Erzurum, 2016

Doçent Dr. Bursa Özel Medicabil Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği/Omurga Cerrahisi Merkezi. Bursa, 2022

Tıbbi İlgi Alanları

• Ameliyatlar• Endoskopik Omurga Cerrahisio Unilateral Biportal Endoskopi Cerrahisio Transforaminal Endoskopik Cerrahio Tubular Endoskopik Cerrahi▪ Disk Fıtıklaşması (Lomber, servikal, torakal)▪ Merkezi ve Foraminal Kanal Darlıkları (Lomber, servikal, torakal)▪ DeformiteEndoskopik Füzyon▪ Endoskopik Tümör Cerrahisi▪ Endoskopik Skolyoz Cerrahisi (Çocukluk çağındaki Konjenital skolyoz)▪ Revizyonlar• MIS (Minimal İnvaziv Cerrahisi)o Servical, lomber, torasik microcerrahi▪ TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)▪ PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion)▪ DLIF (Direct Lateral Interbody Fusion)▪ OLIF (Oblique Lumbar Interbody Fusion)o Perkütan Kırık Cerrahisi▪ Kifoplasti, vertebroplasti▪ Perkütan omurga stabilizasyonlarıo Periferik Sinir Sıkışması Cerrahisio Ağrı yönetimi▪ Epidural, faset, foraminal enjeksiyonlar▪ Epiduroskopi▪ Radyofrekans uygulamaları▪ IDET• Açık Cerrahio Deformite▪ Skolyoz▪ Kifoz▪ Yetişkin Deformiteleri▪ Konjenital Deformiteler▪ Instabiliteler▪ Listezis Cerrahisio Travma▪ Kırıklar▪ Osteoporotik Hastalıklar▪ Patolojik kırıklar▪ Instabilitelero Tümör▪ Primer Malign ve Benign Omurga Tümörü Cerrahisi▪ Intrakanal Tümörleri▪ Malign Metastatic Omurga Tümör Cerrahisio Enfeksiyonlar▪ Spinal Osteomyelitler▪ Disk Enfeksiyonları▪ Epidural Enfeksiyonlarıo Revizyonlar▪ Deformite Revizyonları▪ Disk Cerrahisi Revizyonları

Specializations

Languages

Registrations

“ Hayati AYGÜN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: