Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. İlhan SEZGİN

“ İlhan SEZGİN” Locations

About “ İlhan SEZGİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1976

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri/Tıbbi Genetik, 1980

Mesleki Deneyim

Yard. Doçent Dr. ; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982 – SİVAS

Doçent Dr. ; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988 – SİVAS

Prof Dr. ; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1993 – SİVAS

Tıbbi İlgi Alanları

A1- Genetik Polimorfizim

A2- Mendelian Kalıtım

A3- Non-Mendelian Kalıtım

A4- Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

A5- Prenatal Tanı ve Genetik Danışmanlık

A6- Popülâsyon Genetiği

A7-Konjenital Anomaliler

A8- Seksüel Gelişme Anomalileri

A9- Habitual Abortusların Genetik Nedenleri

A10-Muskuler Distrofiler

A11- Kondrodistrofiler

A12- Dismorfoloji

A13- Santral Sinir Sistemi Anomalileri

A14- Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

A15- İnsan Davranış Genetiği

A16- Onkogenler

A17- Kalıtsal Kalp Hastalıkları

A18- X’e Bağlı Mental Retardasyon ve Frajil-X

A19- İmmünogenetik

B-Sitogenetik

A1- Lenfosit hücre kültürü ve kromozom analizi

A2- Kemikiliği stem hücre kültürü ve/veya direkt kromozom analizi

A3- Seks kromatin analizi

A4- Manuel ve otomatik karyotip, karyogram ve ideogram analizler

A5- G11, GT, GTG, C, Cd, BrdU, NOR, HRB ve T bantlama teknikleri

A6- Solid doku, CVS, Tahliye materyali, Amniyon hücre kültürleri

A7- Kordosentez hücre kültürü ve kromozom analizi

A8- Mikronukleus, SCE analizleri ve geno – sitotoksisite

A9- Karyometri, sitokaryometri

C- Moleküler Genetik

C1- Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Moleküler Genetik ve Prenatal Tanı Laboratuarı kurmak ve yönetmek için bölümce gerekli hazırlıkları yapmayı yönetmek.

Specializations

Languages

Registrations

“ İlhan SEZGİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: