Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. İlkay Nafiye TOPALOĞLU

“ İlkay Nafiye TOPALOĞLU” Locations

About “ İlkay Nafiye TOPALOĞLU”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara üniversitesi Tıp fakültesi, İngilizce; İstanbul 2009

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, , Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD., izmir 2016

Mesleki Deneyim

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir 2012, Kadın Hastalıkları ve Doğum Silvan Devlet Hastanesi , Diyarbakır 2016, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özel Medicalpark Hastanesi , İzmir 2018-2020, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları

Gebelik ve Yüksek Riskli Gebeliklerin Takip ve Tedavisi -jinekolojik ve obstetrik Ultrasonografi -Normal Doğum, Doğal doğum, Sezaryen -Jinekolojik Endoskopik Cerrahi :Laparoskopik (kapalı) ve laparotomik (açık) operasyonlar -Üriner inkontinans (idrar kaçırma),uterin prolapsus (rahim sarkması) operasyonları -Genital Estetik Cerrahisi -Cinsel Terapi, Vaginismus Tedavisi -Laparoskopik Cerrahi: Rahim alınması, Miyom ameliyatları, Endometriozis (çikolata kistleri), yumurtalık kistleri, yumurtalık kist cerrahileri, erken evre rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisi. -Histeroskopik Cerrahi: Rahim içindeki miyom ve poliplerin alınması, perdelerin kesilmesi, aşırı kanama tedavileri -Ürojinekoloji: İdrar kaçırma, rahim sarkması gibi durumların vaginal yoldan tedavisi -Rahim ağzı hastalıklarının tedavisi (kolposkopi, konizasyon, koterizaston dondurma işlemleri) -Jinekolojik kanserlerin erken tanısı -Kısırlık tanı ve tedavileri -Doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Kurs ve Sertifikalar

1.Ege Ultrasonoğrafi Günleri(2013)- 1. ve 2. Trimesterde Ultrasonografi Taramaları (2013)- II. Ege Ultrasonoğrafi Günleri 3.Trimester Fetal Ultrason ( 2014)- Ege Üniversitesi Fetal Ultrasonografi Kursu( 2019)- Perinatal Tanı Uygulamaları ( 2014)- 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi ( 2018)- TSRM İzmir Sempozyumu (2019)- II. Ege Ultrasonoğrafi Günleri Fetal Dopppler Ultrason(2015)- Dicle Üniversitesi Perinatal Kurslar Antenatal Muayene Stratejileri (2017)- Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu İzmir katip Çelebi Üniv.( 2016)- XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (2016)- PCOS’da Güncel Durum Sempozyumu (2016)- Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı Ege ünv. (2016)- Acil Obstetrik Kanamalarda Tanı ve Tedavi Dicle Ünv.(2017)- Fetal Muayene Kursları (2017)- Ulusal Perinatoloji Kongresi (2017)- Cinsel İşlev Bozuklukları-Vajinismus Kursu CİSED (2019)- Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası- Üreme Tıbbı Derneği Kursu

Üye Olduğu Dernekler

Türk Jinekoloji ve Obstetri DerneğiTürk Tabipler Birliğiİzmir Tabip OdasıTSRMTürk Alman Jinekoloji Obstetri DerneğiJinekolojik Endoskopi DerneğiCISED

Languages

Registrations

“ İlkay Nafiye TOPALOĞLU” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: