Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. İsmail EKİNÖZÜ

“ İsmail EKİNÖZÜ” Locations

About “ İsmail EKİNÖZÜ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014

Mesleki Deneyim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 (Anatomi ABD)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008 (Göğüs hastalıkları ABD)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009 (Histoloji ve embriyoloji ABD)

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, 2014

Ankara Yüksek İhtisas hastanesi, İnvaziv anjio kateter Lab 2015

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, 2016-2022

Özel Elitpark hastanesi, 2022

Tıbbi İlgi Alanları

Akut Koroner Sendrom ve kalp damar hastalıkları

Koroner Yoğun Bakım (invaziv monitorizasyon)

Kalp Yetmezliği (Sistolik, diyasyolik ve sağ kalp yetmezliği)

Kalp Kapak Hastalığı (Dejeneratif, iskemik ve romatizmal)

Kardiyak Görüntüleme (Ekokardiyografi,kardiyak tomografi, kardiyak MR, Nükleer kardiyoloji)

İnvaziv Kardiyoloji (Girişimsel Kardiyoloji)

İntravasküler Görüntüleme (IVUS,OCT)

Pulmoner Hipertansiyon ve Kor pulmonale takip ve tedavisi

Aritmi (Ablasyon öncesi kardiyak görüntüleme)

Periferik Arter Hastalığı

Özellikli İşlem

Koroner Anjiyografi, Balon ve Stent İşlemleri (kompleks işlem)

El Bileğinden Anjiografi

Kalp yetmezliği (ileri kardiyak destek tedavisi)

Geçiçi ve kalıcı kalp pil desteği

Bacak damar Tıkanıklarının Medikal ve Girişimsel Tedavisi

Specializations

Languages

Registrations

“ İsmail EKİNÖZÜ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: