Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. İsmail ŞERİFOĞLU

“ İsmail ŞERİFOĞLU” Locations

About “ İsmail ŞERİFOĞLU”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1995-2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, 2003-2008

Mesleki Deneyim

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD. Edirne, 2003-2009

Gümüşhane Devlet Hastanesi, 2009-2010

Malatya Asker Hastanesi, Malatya, 2010- 2011

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD., 2011-2016

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, 2016-2017

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, 2017-2022

Tıbbi İlgi Alanları

Ablasyon Tedavileri

Abse Drenajı ve Tedavisi

Kemoembolizasyon

Kist Drenaj ve Tedavisi

Perkütan Nefrostomi

Perkütan Transhepatik Kolanjiografi

Perkütan Tümör Ablasyonu

Radyofrekans

Mikrodalga

Tüm Organ Biyopsileri

Ultrason Altında Girişimsel Tedaviler kolesistostomi

Abse drenajı

Torasentez

Parasentez

Tüm BT Tetkikleri

Tüm MRG Tetkikleri

Tüm Ultrasonografi Tetkikleri

Specializations

Languages

Registrations

“ İsmail ŞERİFOĞLU” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: