Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Mehmet Emin DEMİR

“ Mehmet Emin DEMİR” Locations

About “ Mehmet Emin DEMİR”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. Arşt.Hastanesi (2009) – İç HastalıklarıHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi (2014) – Nefroloji

Mesleki Deneyim

Ankara Dışkapı Y.B E.A.H (2005-2009)Van ili Çatak İlçesi Devlet Hastanesi (2010-2011)Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (Nefroloji Yan dal) (2011-2014)Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğt. Arşt. Hast. (2014)Çankırı Devlet Hastanesi (2014-2015)Yozgat Şehir Hastanesi (2015-2017)Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (2017-2018)Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi-İstanbul (2018 Eylül-2021 Haziran)

Tıbbi İlgi Alanları

Böbrek Nakli

HemodiyalizHipertansiyonBöbrek Taşıİdrar Yolu EnfeksiyonuKistik Böbrek HastalıklarıProtein KaçağıÖdemŞeker HastalığıKronik Böbrek Yetmezliği

Özellikli İşlem

Nefroloji genel konular, Hipertansiyon, böbrek nakli, tiroid hastalıkları, hemodiyaliz, diyabetik böbrek hastalığı

Bilimsel Yayınlar

Specializations

Languages

Registrations

“ Mehmet Emin DEMİR” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: