Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Mehmet Metin ŞEKER

“ Mehmet Metin ŞEKER” Locations

About “ Mehmet Metin ŞEKER”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 2008

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji 2011

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Akıllı (Hedefe yönelik) ilaçlar ve İmmünoterapiKanserde Beslenme ve Alternatif Tedaviler

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Prostat ve Diğer Üriner Sistem Kanserleri

Jinekolojik Kanserler (Kadın Kanserleri)

Sindirim Sistemi (mide, bağırsak, pankreas) Kanserleri

Beyin ve Sinir Sistemi Tümörleri

Baş & Boyun Kanserleri

Deri Kanserleri

Bilimsel Yayınlar

1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Eser Sayısı ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiri sayısı : >80

2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Eser Sayısı ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda yayınlanmış Bildiri Sayısı: > 100

Specializations

Languages

Registrations

“ Mehmet Metin ŞEKER” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: