Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Mehmet YILDIZHAN

“ Mehmet YILDIZHAN” Locations

About “ Mehmet YILDIZHAN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, 2014

Mesleki Deneyim

Bingöl Genç Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet, Pratisyen Hekim), 2006-2008

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi (Acil Hekimliği, Pratisyen Hekim), 2008-2009

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Zorunlu Hizmet, Üroloji Uzmanı), 2008-2009

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Üroloji Uzmanı), 2018-2019

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (Doçent Doktor, Üroloji Uzmanı), 2019-2023

Tıbbi İlgi Alanları

Robotik Cerrahi Uygulamaları

Laparoskopik Cerrahiler

Taş Hastalıkları Tanısı ve Cerrahi Tedavisi

Ürolojik Onkolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi (Prostat, Böbrek, Mesane, Testis, Adrenal Bez Kanserleri)

Endoürolojik Tedaviler

BPH Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Kadın ve Erkek Inkontinansı (İdrar Kaçırma)

Üretra Darlığı

Rekonstrüktif Üroloji

Androlojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

İnfertilite

Özellikli İşlem

Robotik Cerrahi Uygulamaları:

Robotik Radikal Prostatektomi

Robotik Radikal Sistektomi

Robotik Parsiyel Nefrektomi

Robotik Adenomektomi

Robotik Pyeloplasti

İleri Düzey Laparoskopik Cerrahiler

İleri Düzey Perkütan Taş Cerrahileri (Supine ve Prone pozisyonda Perkütan Nefrolitotomi cerrahisi)

Retrograd Intrarenal Cerrahi (Fleksible URS)

HoLEP (Prostatın Holmium Lazer Enükleasyonu)

ThuLEP (Prostatın Thilium Lazer Enükleasyonu)

Üretra Darlığı Cerrahisi

Mikroskobik Varikoselektomi

Specializations

Languages

Registrations

“ Mehmet YILDIZHAN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: