Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Merter GÜLEN

“ Merter GÜLEN” Locations

About “ Merter GÜLEN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2005)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006-2011)

Mesleki Deneyim

1987-1998 TED Ankara Koleji1998-2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi2006-2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Tıpta Uzmanlık Öğrenimi2011-2013 Zonguldak-Devrek Devlet Hastanesi/Zorunlu hizmet2013-2014 Acıbadem Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği2014-2016 Ankara LIV Hospital, Genel Cerrahi Kliniği2016-2019 Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği2019-2020 Santelife International Hospital, Erbil, IRAK2020-Halen Medicana International Ankara Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Genel Cerrahi-Kolorektal Cerrahi (proktoloji)

Özellikli İşlem

Laparoskopik / Robotik CerrahiKolorektal CerrahiAno-rektal fizyoloji (Anal manometre, PTNS (Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu), anal ultrasonografi, Biofeedback)

Bilimsel Yayınlar

Ulusal Kongre Bildirileri1.İleri mide kanserlerinde D2-D3 lenf nodu disseksiyonu sonuçlarımız.Ferahköşe Z, Gülen M, Yüksel O, Akın M, Özdemir E17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara2.Servikal özofagus ve hipofarinks kanserlerinde gastrik pull-up ve serbest jejunum flep yöntemleri.Ferahköşe Z, Gülen M, Yüksel O, Akın M, Bedirli K, Özdemir E, Sözüer E17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara3.Özofagus kanseri tedavisinde 3 alan disseksiyonu sonuçlarımız.Ferahköşe Z, Gülen M, Yüksel O, Akın M, Özdemir E17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara4.Kolon kanserinde perikolonik tümör depozitlerinin lokal nüks ve sağkalıma etkileri.Yüksel O, Gülen M, Karaahmetli E, Menteş B, Dursun A3.Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 7-10 Nisan 2011, Antalya5.Tek porttan laparoskopik kolorektal cerrahi, erken dönem sonuçlarımız.Gülen M, Leventoğlu S, Menteş B, Yücel D, Oğuz M13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya6.Kolonoskopide Kritik Uygulamalar, video sunumBahadır Ege, Sezai Leventoğlu, Hakan Bozkaya, Bülent Menteş, Merter Gülen14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya 7.Anal İnkontinens Tedavisinde Anal EMG Biofeedback (FemiScan®) Uygulamasının Erken ve Geç Dönem Sonuçlarının DeğerlendirilmesiBahadır Ege, Sezai Leventoğlu, Merter Gülen, B. Bülent Menteş14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya 8. Anal Stenoz Cerrahisinde-Anoplastide İnce Ayar (Fine Tuning)Bahadır Ege, Merter Gülen, Sezai Leventoğlu, B. Bülent Menteş14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya 9.Obstetrik Travmaya İkincil Anal İnkontinens Tedavisinde Overlapping Sfinkter Onarımının Erken Dönem SonuçlarıBahadır Ege, Sezai Leventoğlu, Merter Gülen, B. Bülent Menteş14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya 10. Rektovajinal Fistül Onarımı,video sunum B. Bülent Menteş, Sezai Leventoğlu, Bahadır Ege, Merter Gülen14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya Uluslararası Kongre Bildirileri1. Effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on renal function in obstructive jaundice: An experimental study in a rat model. Gulen M, Sare M, Sancak B, Senes M, Yuksel SSAGES Annual Meeting 2012-Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Mar 7-10; San Diego, CA (United States)Yayınlar1.The value of breast ductoscopy in radiologically negative spontaneous/persistent nipple discharge. Breast J. 2009 May 12, 15(4): 329-32Tekin E, Akın M, Kurukahvecioglu O, Tezcaner T, Gulen M, Anadol AZ, Taneri F2.Perioperatif Glisemik Kontrol ve Cerrahi İnfeksiyon.İnsizyon ve Enfeksiyon 2010 2:54-58Atak M, Gülen M, Şare M3.Endometriosis of The Sigmoid Colon Mimicking Colon Cancer: Report of a caseAcıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013 TemmuzGulen M, Leventoglu S, Mentes BB, Tokat F, Demirhan B, Duru FB, Yorubulut M4.Kaliteli Kolonoskopi Değerlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi UygulamasıKolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013; 23:118-123Ege B, Bozkaya B, Leventoglu S, Gulen M, Menteş BB5.Treatment of Rectourethral Fistula by the York Mason Tecnique: Report of a caseAcıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, EylülGulen M, Leventoglu S, Mentes BB, Demirhan B, Duru FB, Yorubulut M6.Kolonik Darlıklara Endoskopik YaklaşımlarKolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2014; 24:81-85Ege B, Leventoğlu S, Dinç T, Gülen M, Menteş BB7.Autoimmune Pancreatitis Out of the Criteria: A case reportThe New Journal of Medicine 2014; 122-124Yılmaz TU, Salman B, Gülen M, İbiş M, Bedirli A, Akyürek N8.Massive lower gastrointestinal bleeding from a jejunal Dieulafoy lesionUlusal Cerrahi Dergisi; 2014Kozan R, Gülen M, Yılmaz TU, Leventoğlu S, Yılmaz

SertifikalarCerrahi Yeterlilik BelgesiDeney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu SertifikasyonuDa Vinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı

Ulusal ve Uluslararası ÜyeliklerTürk Cerrahi Derneği Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Specializations

Languages

Registrations

“ Merter GÜLEN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: