Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Mevlüt KIYAK

“ Mevlüt KIYAK” Locations

About “ Mevlüt KIYAK”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2009

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, 2010-2015

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, 2016-2019

Mesleki Deneyim

Beykoz Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Devlet Hizmet Yükümlülüğü, 2015-2016

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Devlet Hizmet Yükümlülüğü, 2019-2022

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 2022-2024

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğer Hastalıkları ( Viral, Otoimmün Hepatitler, Yağlı Karaciğer Hastalığı, Karaciğer Sirozu)

Safra Kanal Taşı Tedavisi

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit)

Fonksiyonel Barsak Hastalıkları

Anti-reflü Tedavileri

Çölyak Hastalığı

Özellikli İşlem

Gastroskopi

Kolonoskopi

PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretografi)

Specializations

Languages

Registrations

“ Mevlüt KIYAK” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: