Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Muharrem ÖZTAŞ

“ Muharrem ÖZTAŞ” Locations

About “ Muharrem ÖZTAŞ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gülhane askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi 2003

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

GATA Genel Cerrahi Kliniği 2006-2011

Doçentlik Unvanı 2022

Mesleki Deneyim

2003-2003 GATA Stajyer Birlik Kom.lığı

2003-2003 Samsun, Sahra Sıhhiye Okul Kom.’lığı

2003-2004 GATA Stajyer Birlik Kom.lığı

2004- 2006 Jn. Gn. K.lığı Destek Kıt’alar Kom.lığı Sağlık Kısım Amirliği

2006-2011 GATA Genel Cerrahi AD. Uzmanlık Eğitimi

2011-2012 Ankara Mevki Asker Hastanesi (Uzman Tabip)

2012-2015 Şırnak Asker Hastanesi (Genel Cerrahi Uzmanı ve Baştabip Yr.)

2015- 2016 Genel Kurmak Başkanlığı Sağlık D. Bşk.lığı (Proje Subayı)

2016-2017 J.Gn. K.lığı Sağlık Daire Bşk.lığı (Sağ. Vet. Şb. Md.)

2017 -2023 Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2023- Halen Özel Medicana International Ankara Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi

Mide ve özefagus cerrahisi

Kolon ve rektum cerrahisi

Perianal bölge hastalıkları ve cerrahisi

Fıtık cerrahisi

Onkolojik cerrahi

Laparoskopik cerrahi

Specializations

Languages

Registrations

“ Muharrem ÖZTAŞ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: