Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Murat Can GÜNEY

“ Murat Can GÜNEY” Locations

About “ Murat Can GÜNEY”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019

Mesleki Deneyim

Gelibolu Devlet Hastanesi 2012

Hacettepe Üniv.Tıp Fklt. İç Hast. A.B.D (2012-2013)

Ankara Atatürk E.A.H. Kardiyoloji A.B.D 2013-2019

Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi 2019-2021

Özellikli İşlem

Erişkin kardiyovasküler hastaların tanı ve tedavisi,

Hipertansiyon tanı ve tedavisi,

Efor stres testi-Tansiyon-holter-EKG holter,

Ekokardiyografi,

Koroner anjiografi,

Perkütan koroner girişimler

Specializations

Languages

Registrations

“ Murat Can GÜNEY” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: