Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Murat YALÇIN

“ Murat YALÇIN” Locations

About “ Murat YALÇIN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gata Ankara Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 2007

Mesleki Deneyim

Kırklareli 33. Mknz. P. Tug. K.lığı (Pratisyen Hekim) 2000-2003

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Uzmanlık Öğrenci), 2003-2007

İzmir Asker Hastanesi (Uzman Doktor), 2007-2011

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Yrd. Doçent), 2011-2014

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Doçent), 2014-2016

Medicana Çamlıca Hastanesi, 2016-2021

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji

Koroner Anjiyografi (Kasıktan ve Bilekten Anjiyografi)

Tıkalı Koroner Arterlerin Balon ile Genişletilmesi ve Stent Yerleştirilmesi

Tıkalı Bacak Damarlarının Balon ve Stent ile Açılma İşlemi

Atriyal Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt ve Patent Ductus Arteriozusun Perkütan Kapatılması (Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatma İşlemi)

Transkateter Aort Kapak İmlantasyonu (TAVI; Daralmış Aort Kapağa Kasıktan Kapak Yerleştirme İşlemi)

Kalp Pili ve Şok Cihazı Yerleştirme

Pacemaker İmplantasyonu (Bir, İki ve Üç Kablolu Kalp Pil Yerleştirme İşlemi)

Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi

Kolesterol Yüksekliği Tedavisi

Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi

Koroner Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisi.

Ritim Bozuklukları Tanı ve İlaçla Tedavisi

Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi

Ekokardiyografi

Transözefageal Ekokardiyografi

Specializations

Languages

Registrations

“ Murat YALÇIN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: