Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Namık ŞAHİN

“ Namık ŞAHİN” Locations

About “ Namık ŞAHİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 1996

Uludağ Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Doktorası, 2012

Mesleki Deneyim

Pratisyen Doktor, Yozgat Çekerek Bazlambaç Sağlık Ocağı, 1990-1991

Dr.Ar.Gör. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991-1996

Uzman Doktor, Kastamonu Cide Devlet Hastanesi, 1996-1999

Yedek Subay, Kasımpaşa Deniz Hastanesi, 1996-1997

Uzman Doktor, Balıkesir Devlet Hastanesi, 1999-2002

Uzman Doktor, Bursa SSK Çekirge Hastanesi, 2002-2004

Uzman Doktor, Bursa Karacabey Devlet Hastanesi, 2004-2007

Başhekim Yardımcısı, Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, 2007-2008

Uzman Doktor, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008-2012

Doçent Dr. (Eğitim Görevlisi) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012-1016

Doçent Dr. Konya EAH, 2016-2019

Prof. Dr. (Klinik eğitim sorumlusu), Bursa Şehir Hastanesi 2019-2023

Bursa Özel Medicana Hastanesi, 2023-

Tıbbi İlgi Alanları

Kalça eklemi hastalıkları ve protez cerrahisi

Diz eklemi hastalıkları ve protez cerrahisi

Omuz eklemi hastalıkları ve protez cerrahisi

Çocuk ve Erişkin Ortopedik Travma

Çocuk Ortopedisi

Ayak ve Ayak bileği cerrahisi

Diz Eklemi Artroskopik Cerrahisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Özkaya G, Özkan Y, Avcu B. Prevalence of femoroacetabular impingement in asymptomatic hips in patients with unilateral idiopathic osteoarthritis. Journal of International Medical Research 2011;39(3):790-797. (SCI)

2. Şahin N, Atıcı, T., Öztürk, A., Özkaya, G., Özkan, Y., & Avcu, B. (2012). Accuracy of anatomical references used for rotational alignment of tibial component in total knee arthroplasty. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 20(3), 565-570. (SCI)

3. Şahin N, Atıcı, T., Kurtoğlu, Ü., Turgut, A., Özkaya, G., & Özkan, Y. (2013). Centre of the posterior cruciate ligament and the sulcus between tubercle spines are reliable landmarks for tibial component placement. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 21(10), 2384-2391. (SCI)

4. Şahin N, Öztürk A, Özkan Y, Atıcı T, Özkaya G. A comparision of the scapular manipulation and Kocher techniques for acute anterior dislocation of the shoulder. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2011;22(1):28-32. (SCI-expanded)

5. Şahin N. (2012). Scapular manipulation for reduction of anterior shoulder dislocation; with or without analgesia: comment Response. Eklem Hastalıkları Ve Cerrahısı-Joınt Dıseases And Related Surgery, 23(1), 58-59.

6. Şahin N, Öztürk A, Atıcı T. Foot mobility and plantar fascia elasticity in patients with plantar fasciitis. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2010;44(5):385-391. (SCI-expanded)

7. Atici T, Şahin N, Ozturk A. (2011). Reply to: Evaluation of the medial longitudinal arch: a comparison between the dynamic plantar pressure measurement system and radiographic analysis. Acta orthopaedica et traumatologica turcica, 45(4), 288-289.

8. Şahin N, Öztürk A, Özkan Y, Erdemir AD. What do patients recall from informed consent given before orthopedic surgery? Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2010;44(6):469-475. (SCI-expanded)

9. Atıcı T, Şahin N, Öztürk A, Yaray O. İleri yaşlı (≥65 yaş) yüksek riskli olgularda gelişen intertrokanterik femur kırıklarının eksternal fiksatörle tedavisi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2010;16(5):413-420. (SCI-expanded)

10. Yalçın N, Öztürk A, Özkan Y, Çelimli N, Özocak E, Erdoğan A, Şahin N, İlgezdi S. The effects of the zoledronic acid and hyperbaric oxygen on posterior lumbar fusion in a rabbit model. Journal of Bone and Joint Surgery (Br) 2011;93(6):793-800. (SCI)

11. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. Geçmişten günümüze cerrahi dikiş ipliklerinin tarihsel gelişimi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010;26(4):233-242. (SCI-expanded)

12. Şahin N, Atıcı T, Bilgen SM, Bilgen ÖF. Turf toe in a taekwandoo player: Case report. Journal of Sports Science and Medicine 2004;3(2):96-100. (SCI-expanded)

13. Şahin N, Erdemir AD. Ortopedik cerrahide etik sorunlar ve olgu örnekleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2011;31(5):1298-1305. (SCI-expanded)

14. Öztaş S, Öztürk A, Akalın Y, Şahin N, Özkan Y, Otuzbir A, Avcu B. The effect of local and systemic application of tranexamic acid on the amount of blood loss and allogeneic blood transfusion after total knee replacement. Acta Orthopaedica Belgica 2015;81(4):698-707 (SCI-expanded)

15. Şahin N, Özdemir ST, Ocakoğlu G, Ercan İ, Atıcı T, Kurdoğlu Ü. Is axial shape of distal femur different in normal and osteoarthritic female patients?. Eklem hastalık Cerrahisi 2016; 27(2): 68-73 (SCI-expanded)

16. Şahin N, Akalın Y, Türker O, Özkaya G. ESIN and K-wire fixation have similar results in pediatric both-bone diaphyseal forearm fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Sep;23(5):415-420. doi:SCI-expanded)

10.5505/tjtes.2017.85891.

17. Şahin N, Atici T, Ozkaya G. Tibial Tuberosity-Trochlear Groove Distance Shows no Change in Patients with or Without Knee Osteoarthritis. Eurasian J Med 2018 ;50(1):38-41. doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17301.

18. Şahin N, Cansabuncu G, Çevik N, Türker O, Özkaya G, Özkan Y. A randomized comparison of the proximal crescentic osteotomy and rotational scarf osteotomy in the treatment of hallux valgus. Acta Orthop Traumatol Turc 2018 Mar 30. pii: S1017-995X(17)30560-6. doi: 10.1016/j.aott.2018.02.008 (SCI-expanded)

19. Atıcı T, Şahin N, Çavun S, Özakin C, Kaleli T. Antibiotic release and antibacterial efficacy in cement spacers and cement beads impregnated with different techniques: In vitro study. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2018;29(2):71-8. doi: 10.5606/ehc.2018.59021. (SCI-expanded)

20. Cansabuncu G, Sahin N, Akalin Y, Cevik N, Ozkaya G. (2019). Zoledronıc Acıd Admınıstratıon Enhances Fracture Healıng In The Osteoporotıc Fractures In Ovarıectomızed Rabbıts. Sanamed, 14(1), 29-36.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Şahin N, Ezirmik N, Okur A. Femoral anteversiyon açısının klinik yöntemle ölçülmesinin değeri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003;41(3):167-171.

2. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Alican D. Subakromiyal sıkışma sendromlu olgularda konservatif tedavi sonuçları. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 2004;19(3):175-179.

3. Şahin N, Ezirmik N. Modifiye Bristow ameliyatı komplikasyonları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;5(3):27-31.

4. Şahin N, Öztürk A, Özkan Y, Atıcı T. Doksan yaş üstü kalça kırıklı hastalarda cerrahi tedavi sonuçları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2011;49(1)1-6.

5. Şahin N, Atıcı T, Akova B. Fırlatma sporlarında omuz sorunları. Spor ve Tıp Dergisi 2005;13(1):18-27.

6. Şahin N, Öztürk A, Özkan Y, Bayer A. Femur üst uç yerleşimli soliter plazmasitom: Olgu sunumu. Totbid Dergisi 2010:9(4):251-254.

7. Şahin N, Atıcı T, Atıcı E. İleri yaşlı kalça kırıklı hastalarda aydınlatılmış onam ve yeterlilik sorunu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011: 37(1):49-52.

8. Okur A, Ezirmik N, Keskin D, Şahin N, Alparslan B. Asetabular anteversiyonun normal ve patolojik kalçalarda incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 1996;28:237-242.

9. Karsan O, Alparslan B, Şahin N, Okur A. Rekürrent anterior omuz çıkıklarında modifiye Bristow ameliyatının orta dönem sonuçları. Van Tıp Dergisi 1998;5(1):35-40.

10. Karsan O, Ezirmik N, Alparslan B, Şahin N. Femur boyun kırıklarının tedavisinde Richard’s kompresyon sistemi ve buna ek olarak spongioz vida uygulamaları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1999;33(3):187-193.

11. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. Spor hekimliği ve etik. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2004;12(3):183-188.

12. Atıcı T, Şahin N, Mocan MT, Kaleli HT. Donuk Omuz: Tanı-Tedavi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 39 (3) 211-218, 2013

13. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. A Factor in the Development of Secular Approach in Medicine: Usage of Surgical Sutures from the Historical Perspective – Tıpta Laik Anlayışın Gelişiminde Bir Etken: Tarihsel Perspektiften Cerrahi Dikiş İpliklerinin Kullanımı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2011. Supplement, 16-17.

14. Atici T, Ermutlu C, Şahin N, Ozturk A, Memisoglu K. (2012). Proximal Tibial Osteotomy in Medial Compartment Osteoarthritis: How High is High?.Kuwaıt Medıcal Journal, 44(2), 92-100.

15. Şahin N, Cansabuncu G , Öztaş S. “Tuberculosis: a rare cause of foot and ankle pain”. The European Research Journal 2016; 2(1): 71-73

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

1. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Hoşcanoğlu A. The results of external fixation of elderly patients with trochanteric fractures of femur (oral presentation). IX-th Congress of BOTA Secretariat. Plovdiv, Bulgaristan. Ekim, 2004.

2. Şahin N, Öztürk A, Atıcı T, Aköz S. Foot mobility and plantar fascia elasticity in patients with posterior heel pain. European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT). Lizbon, Portekiz. Haziran, 2005.

3. Özkan Y, Öztürk A, Şahin N, Öztürk M. Open reduction and volar plate fixation for the treatment of distal radius fractures in adults. XI. IFSSH Congress. Seul, Güney Kore. Kasım, 2010.

4. Atıcı T, Şahin N, Togaç S, Karasu R, Durak K. Efficiency of instability severty index score isis in the treatment selection of first traumatic anterior shoulder dislocation. 25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow. Istanbul, Turkey. September 2014.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Şahin N, Atıcı T, Bilgen ÖF. Turf toe. Cerrahi olarak tedavi edilen bir olgunun sunumu. IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Nevşehir, 2003.

2. Atıcı T, Bilgen ÖF, Şahin N, Durak K. İpsilateral omuz ve dirsek kırıklı çıkığı (olgu sunumu). III. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi. Ankara, 2004.

3. Atıcı T, Şahin N, Öztürk A, Bilgen ÖF. Radial tünel sendromu. III. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi. Ankara, 2004.

4. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Alican D. Subakromiyal sıkışma sendromlu olgularda konservatif tedavinin önemi. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2005.

5. Şahin N, Öztürk A, Atıcı T, Akgöz S. Topuk ağrılı olgularda ayak mobilitesi ve plantar fasya elastikiyeti. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2005.

6. Şahin N, Atıcı E, Ülker H. Terminal dönemde bakım: Kanser hastalarının yakınlarının görüşleri üzerine bir çalışma. 21.yy Başında Yaşama Destek Tedavileri, Etik ve Hukuksal Yönler. Bursa, 2009.

7. Şahin N, Öztürk A, Özkan Y, Özkaya G. Akut öne omuz çıkığının yerleştirmesinde skapular manuplasyon ve Kocher yöntemlerinin karşılaştırması. IV. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. Ankara, 2010.

8. Özkan Y, Öztürk A, Şahin N, Özkan M. Erişkinlerde instabil distal radius alt uç kırıklarının açık redüksiyon ve volar plak ile tedavisi. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.

9. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Özkaya G, Özkan Y. Total diz artroplastisinde tibial komponentin rotasyonunu belirlemede kullanılan referans noktaları ileri varuslu dizlerde değişiyor mu? IX: Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Bodrum, 2011.

10. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Özkaya G, Özkan Y, Avcu B. Primer osteoartrit nedeniyle unilateral total kalça artroplastisi yapılan hastaların karşı taraf asemptomatik kalça eklemlerinde femoroasetabular sıkışma radyografik bulgularının analizi. IX: Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Bodrum, 2011.

11. Şahin N, Atıcı T, Öztürk A, Özkaya G, Avcu B, Özkan Y. Kronik kalça ağrısı ile femoroasetabuler sıkışma arasındaki ilişki: klinik ve direk radyografi ile değerlendirme. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2011.

12. Atıcı T, Atıcı E, Şahin N. Tıpta laik anlayışın gelişiminde bir etken: Tarihsel perspektiften cerrahi dikiş ipliklerinin kullanımı. VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Mersin, 2011.

13. Atıcı T, Mocan MT, Şahin N, Kaleli HT. Donuk omuzda interskalen blok ve hasta kontrollü analjezi ile konservatif tedavinin sonuçları. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İzmir, 2014.

14. Atıcı T, Şahin N, Toğaç S, Karasu R, Durak K. Primer travmatik ilk öne omuz çıkığında uygulanacak tedavi seçiminde ‘’Instability Severity Index Score (ISIS)’ un etkinliği. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İzmir, 2014.

15. Ocakoğlu G, Ercan İ, Turan Özdemir S, Şahin N. Femur interkondiler çentiğin istatistiksel şekil analizi ile incelenmesi. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Antalya, 2014.

16. Avcu B, Öztürk A, Şahin N, Özkan Y, Öztaş S, Akalın Y. Orta ve ağır derece halluks valgus olgularında Scarf ve Mau osteotomilerinin klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2014.

17. Atıcı T, Çavun S,
 Özakın C, Şahin N, Kaleli HT, Özkaya G. Farklı kemik çimentolarına vankomisin eklenerek yapılan iki farklı tip (zincir ve hareketli) boşluk doldurucudan antibiyotik salınımının ve bakteriyel etkinliğin değerlendirilmesi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2014.

18. Şahin İG, Akalın Y, Şahin N, Otuzbir A, Öztaş S, Aksakal AM. Çocukta yüzen dirsek; ipsilateral tip-2 açık distal humerus ve distal radius–ulna kırığı. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2014.

19. Şahin N, Cansabuncu G, Çevik NY, Türker O, Özkaya G, Özkan Y. Orta-ileri Halluks

Valgus deformiteli erişkin hastalarda scarf osteotomisi ve proksimal dome osteotomisinin klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması; Prospektif randomize kontrollü çalışma. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2016.

20. Cansabuncu G, Şahin N, Öztürk A, Akalın Y, Çevik NY, Özkan Y. Osteoporotik

kırıklarda zoledronik asit uygulamasının kırık iyileşmesine etkisi: Overektomili tavşanlarda deneysel çalışma. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2016.

21. Şahin N, Türker O, Şahin İG, Özkaya G. Çocuk önkol kırıklarının cerrahi tedavisinde intramedüller tespitte kullanılan K-teli ve elastik çivi sonuçları benzerdir. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 2016.

E. Bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak yapılan sunumlar:

1. Şahin N. Normal Dizilim Yönelim ve Kinematik. Normal Alt Ekstremite. 24. Ulusal Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, 2014.

2. Şahin N. Primer Total Kalça Protezi Uygulaması (Tartışmalı ve Güncel Konular) Kanama Kontrolü ve Kan Transfüzyonu. 8. Ulusal Artroplasti Kongresi. Antalya, 2014.

3. Şahin N. Dirsek Anatomisi. 8. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. Bursa, 2014.

4. Şahin N. Ortopedi ve travmatolojide güncel etik yaklaşımlar. 5.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi (Cerrahide Etik ve Hukuk). İstanbul 2015.

5. Şahin N. Alt ekstremite mrg: travma; tanida önemli noktalar ve ipuçlari

klinisyen neyi bilmek ister? 6. Ercan Tuncel Uludağ Radyoloji Günleri. Bursa 2015.

6. Şahin N. Total Diz Artroplastisi Sonrası Ağrılı Diz. 14. Artroplasti Kış Toplantısı. Bursa, 2016.

7. Şahin N. İntertrokanterik Kırıklar: Kalça Vidası İyidir. 13. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. Bursa, 2016.

8. Şahin N. Primer Kalça Protezi: Komplikasyonlar, Tedavisi Ve Önleme. Sinir Yaralanmasi. 9. Ulusal Artroplasti Kongresi. Antalya, 2016.

9. Şahin N. Alt ekstremite kırıklar. Olgu tartışmaları. Ulusal kongre, 2017.

Specializations

Languages

Registrations

“ Namık ŞAHİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: