Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Nesrettin Fatih TURGUT

“ Nesrettin Fatih TURGUT” Locations

About “ Nesrettin Fatih TURGUT”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans) 2004-2010 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji (Bölümü Yüksek Lisans) 2013-2014

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği KBB Anabilim Dalı 2012-2016

Mesleki Deneyim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği KBB Anabilim Dalı (Asistan) 2012 – 2016 Artvin Devlet Hastanesi 2016- 2018 Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi 2018– 2019 AlderHey Çocuk Hastanesi/Liverpool Çocuk KBB Kliniği (Gözlemci Doktor) 2020- 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 2019- 2023

Tıbbi İlgi Alanları

Oto-nörootolojiRinolojiSialoendoskopiRinoplastiPediatric Otorhinolaryngology

Bilimsel Yayınlar

Poster Sunuları1.Mehmet Yılmaz, Nesrettin Fatih Turgut, Emine Deniz Gözen, Murat Haydar Yener, Özcan Öztürk. İzole Larengeal Pemfigus Vulgaris 35. Ulusal KBB Kongresi 2-6 Kasım 20132.Begüm Bahar Yılmaz, Nesrettin Fatih Turgut, Çağlar Eker, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Harun Cansız. Parafarangeal Bölgenin İmmatür Ganglionöroma; Nadir Bir Vaka Sunumu. 37. Ulusal KBB Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 20153.Çağlar Eker, Nesrettin Fatih Turgut, Haydar Murat Yener, Mehmet Yılmaz. Maksilla ve Mandibulada Osteopetrozise İkincil Gelişen Osteomiyelit Olgusu. 37. Ulusal KBB Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 20154.Nesrettin Fatih Turgut, Begüm Bahar Yılmaz, Şehri Burcu Kuzu, Mehmet Yılmaz, Haydar Murat Yener, Ahu Senem Demiröz, Harun Cansız. Nazofarenksin Primer Mantle Hücreli Lenfoması. 37. Ulusal KBB Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 20155.Dursun Mehmet Mehel, Mehmet Çelebi, Nesrettin Fatih Turgut, Mustafa Bakırtaş, Doğukan Özdemir, Abdulkadir Özgür. Erişkinde Nadir Bir Servikal Kitle Olgusu: KİSTİK HİGROMA. 42. Ulusal KBB Kongresi, 26-28 Kasım 20206.Mehmet Çelebi , Dursun Mehmet Mehel, Nesrettin Fatih Turgut, Mustafa Bakırtaş, Doğukan Özdemir, Abdulkadir Özgür. Unusual case of cervical lymph node metastasis from prostatic adenocarcinoma in a patient with larynx carcinoma: A case report. 42. Ulusal KBB Kongresi, 26-28 Kasım 2020 7.Rosa Crunkhorn, Sudhira Ratnayake, Nesrettin Fatih Turgut,Soumit Dasgupta. Diagnostic neuro-vestibular features in paediatric vestibular migraine. 47th Annual meeting of the British Paediatric Neurology Association. 6-8 Ocak 20218.ES Hogg, NF Turgut, E McCann, S Avula, S De, SD Sharma. Inner Ear Anomalies in Children with Apert Syndrome: A Radiological and Audiological Analysis. BAPO (British Association for Paediatric Otolaryngology) Annual Conference 2021. 23-24 Eylül 20219.Ani işitme kaybı ile gelen hastada etiyolojide vertebrobaziller dolikoektazi. Mehel DM., Mutlu M., Niğdelioğlu M., Arslan H., Turgut NF., Akgül G., Özdemir D. 44. TürkUlusal KBB BBC Kongresi 15-19 Kasım 2023Sözlü Sunular1.Mehmet Yılmaz, Murat Haydar Yener, Nesrettin Fatih Turgut, Mehmet Tahir Altuğ. Tinnitus Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulamasının Etkinliği. 35. Ulusal KBB Kongresi 2-6 Kasım 20132.Murat Yener, Mehmet Yilmaz, Caner Inan, Aysegul Batioglu Karaaltin, Fatih Turgut, Emine Deniz Gözen, Emin Karaman. The incidence of thyroid cartilage invazion in early stage laryngeal carcinoma. AHNS 9th International Conference on Head and Neck Cancer 16-20 Temmuz 20163.Gökhan AKGÜL, Nesrettin Fatih Turgut. The Effect of Postauricular Canal Wall-Down Mastoidectomy on the Position Of the Auricle, 2nd Black Sea Countries Otology and Neurotology Congress. 24-25 Ekim 20204.Dursun Mehmet Mehel, Nesrettin Fatih Turgut. Akut Otitis Eksterna Tedavisinde Siprofloksasinin etkinliği, 35. ANKEM Akıllı Antibiyotik Kullanımı Kongresi. 28 Ekim-01 Kasım 2020 5.Nesrettin Fatih Turgut, Gökhan Akgül. Tedavi Dirençli Kulak Akıntısı olan Kronik Otit Hastalarında Asit Boriq Kullanımı ve Klinik Tecrübemiz. 2.Oto Odyoloji Kongresi. 6-7 Mart 2021 6.Nesrettin Fatih Turgut, Tiroglossal Duktus Disti: 10 Yıllık Klinik Tecrübemiz. 18. Videokonferanslar Sanal Toplantısı. 25-28 Mart 2021 7.Turgut Nesrettin Fatih, Hogg Emma S, De Sujata, Sharma Sunil D., Avula Shivaram. Variations in Paranasal Sinus Anatomy in Children With Apert Syndrome, BAPO (British Association for Paediatric Otolaryngology) Annual Conference 2021. 23-24 Eylül 20218.Birol Taş, Nesrettin Fatih Turgut, Doğukan Özdemir. Nazal Polipozis Endoskopik muayene ve Patolojik Korelasyon: 10 senelik Klinik Tecrübemiz. 6.İlkbahar Kongresi 24-27 Ekim 2021. 9.Dursun Mehmet MEHEL, Doğukan ÖZDEMİR, Asude ÜNAL, Nesrettin Fatih TURGUT, Merve MUTLU, Furkan BALABAN. TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI GELİŞEN FARİNGOKUTANÖZ FİSTÜLDE STERNOKLEİDOMASTOİD MİYOKUTANÖZ FLEP UYGULAMASI. 12.Ulusal Larengoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 2022 10.Dursun Mehmet Mehel, Doğukan Özdemir, Gökhan Akgül, Nesrettin Fatih Turgut, Merve Mutlu, Furkan Balaban. Cervical Fistulized Mass: Tuberculosis Yayınlar :1.Yilmaz M, Yener MH, Turgut NF, Aydin F, Altug T. Effectiveness of transcranial magnetic stimulation application in treatment of tinnitus. J Craniofac Surg. 2014 Jul;25(4):1315-8 2.Yiğider Ayse Pelin, Yiğit Özgür, Turgut NF. İnner ear receptors Review Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(2):111-7 3.Batıoğlu-Karaaltın A, Turgut FN, Yılmaz M, Batur Ş, Öztürk Ö. Isolated middle ear meningioma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Jul-Aug;26(4):238-40. 4.Duz MB, Karatas OF, Guzel E, Turgut NF, Yilmaz M, Creighton CJ, Ozen M. Identification of miR-139-5p as a saliva biomarker for tongue squamous cell carcinoma: a pilot study. Cell Oncol (Dordr). 2016 Apr;39(2):187-93. 5.Akıl F, Yollu U, Turgut NF, Ayral M, Akıl E. The Relationship Between Tinnitus, Mean Platelet Volume and Neutrophile/Lymphocyte Ratio. Otolaryngology online journal. 2017 March;7(1):148 6.Akıl F., Yollu U., TURGUT NESRETTIN FATIH, Ayral M., Akil E. (2017). The relationship between tinnitus, mean platelet volume and neutrophile/lymphocyte ratioinvestigation on the new focus of the literature. Otolaryngology Online Journal, 7(1), 1-9.7.Akıl F., Yollu U.,TURGUT NESRETTIN FATIH, Ayral M. (2016). The Relationship Between Nasal Polyps, Mean Platelet Volume, Neutrophile/Lymphocyte Ratio and Platelet Count. Otolaryngology Online Journal, 6(4)8.Akıl Ferit, Dedeoglu Serkan,Ayral Muhammed,Deniz Muhammed Akif, Araç Eşref, Üzer Ahmet,TURGUT NESRETTIN FATIH (2017). How does chronic tonsillitis affects anxiety and depression?. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 25(3), 89-92.,9.Akil F, Yollu U, Ayral M, Turgut F, Yener M. The Anatomical Relationship Between Recurrent Laryngeal Nerve and First Tracheal Ring in Males and Females. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017 Mar;10(1):104-108. 10.Akıl F, Yollu U, Turgut F, Ayral M, Ekinci MH, Gökçek E, Kaydu A. Total Parotidectomy Under Local Anesthesia Two Points of Lidocaine Injection: Incision Line and Subperichondrial Tragal Cartilage. Otolaryngology online journal. 2017 March;7(1):145 11.Karaaltın AB, Yener HM, Yılmaz M, Turgut NF, Pamukçu M, CansızH .Management of advanced thyroid carcinoma with laryngotracheal invasion. Tr-ENT. 2017; 27(3): 115-121 12.Yener HM, Yilmaz M, Karaaltın AB , Inan HC, Turgut F, Gözen ED, Comunoglu N, Karaman E The incidence of thyroid cartilage invasion in early-stage laryngeal carcinoma: Our experience on sixty-two patients. Clin Otolaryngol. 2018 Feb;43(1):388-392. 13.Özdemir D, Özgür A, Mehel DM, Bedir A, Çelebi M, Aydemir S, Turgut NF. Endoscopic butterfly inlay myringoplasty: new technique extended perichondrium butterfly. Acta Otolaryngol. 2020 Apr;140(4):277-280 14.Özdemir D, Turgut NF, Mehel DM, Çelebi M, Özgür A, Yıldırım M, Albayrak S, Yemiş T, Van S. Prognostic Value of Whole Blood Viscosity in Sudden Sensorineural Hearing Loss. Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. 2020 May; 10.24179/kbbbbc.2020-75411 15.Turgut NF, Özdemir D, Mehel DM, Akgül G, Özgür A, Turgut S. Perspectives of Young Otolaryngologists on Pediatric ENT and the Future of This Field in Turkey. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2020 Sep;58(3):163-168. doi: 10.5152/tao.2020.5567. Epub 2020 Sep 1 16.Akgül G, Turgut NF, Taylan A, Özdemir D, Mehel DM, Özgür A. Can The Distance Between The Incisors And The Canine Teeth Be A Safe Marker For Conventional Adenoidecyomy? Journal of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76497 17. Turgut NF, Özdemir D, Mehel DM, Akgül G, Özgür A. Bilateral Temporomandibular Joint Luxation in A 6-Month-Old Child: Case Report. CRANIO, doi 10.1080/08869634.2020.1839723 18.Fatih Turgut N, Crunkhorn R, Iqbal J, Dasgupta S. Vestibular function in children with Von Hippel–Lindau disease. J Int Adv Otol. 2021; 17(4): 361-367 19.Özgür A, Yemiş T, Başbulut E, Turgut NF, Özdemir D, Akgül G, Mehel DM, Çelebi M. Osteoclastic activity in chronic otitis media with cholesteatoma-related bone destruction. J Laryngol Otol. 2021 Aug 5:1-4. doi: 10.1017/S0022215121002103 20.Turgut, N. F. , Gülmez, Z. D. & Özdoğan, A. (2021). Audiovestibular Manifestations in Autoimmune Disorders: A Case Clinical Control Study in Celiac Patients . The Turkish Journal of Ear Nose and Throat , 31 (2) , 34-38 . DOI: 10.26650/Tr-ENT.2021.951349 21.Akgül, G. , Turgut, N. F. , Mehel, M. D. , Aydoğdu, S. & Özgür, A. (2021). Do Tumor Board Recommendations Influence the Decisions of Clinicians in Planning the Treatment of Head and Neck Cancers? . The Turkish Journal of Ear Nose and Throat , 31 (2) , 39-44 . DOI: 10.26650/Tr-ENT.2021.40316 22.Turgut Nesrettin Fatih, Hogg Emma S, De Sujata, Sharma Sunil D., Avula Shivaram. Variations in Paranasal Sinus Anatomy in Children With Apert Syndrome, Journal of Craniofacial Surgery: March/April 2022 – Volume 33 – Issue 2 – p 707-709 23.Mehel, D. M. , Turgut, N. F. , Alkan Çeviker, S. , Özdemir, D. , Özgür, A. “Effectiveness of ciprofloxacin in the treatment of Acute Otitis Media”. Journal of Experimental and Clinical Medicine 39 (2022 ): 365-368 24.Mehel D. M. , Akgül G. , Özdemir D. , Çelebi M. , Turgut N. F. , Aydemir S. , Özgür A. Neck metastasis in transglottic laryngeal carcinomas. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2022; 39(1): 189-193 25.Özgür A, Yemiş T, Turgut NF, Özdemir D, Mehel DM, Akgül G, Çelebi M. Reconstruction of ear canal wall with superior pedicled composite multi-fractured osteoperiosteal flap: a new technique and preliminary outcomes. J Laryngol Otol. 2021 Oct 22:1-4. doi: 10.1017/S0022215121003078. Epub ahead of print. PMID: 34674784. 26.Rosa Crunkhorn, Sudhira Ratnayake, Nesrettin Fatih Turgut,Soumit Dasgupta. Diagnostic neuro-vestibular features in paediatric vestibular migraine. Poster Presentations. Dev Med Child Neurol,(2021) 63:13-102. doi.org/10.1111/dmcn.14749 27.Akgül, G., Turgut, N., Özdemir, D., Unal, A., & Özgür, A. (2022). THE EFFECT OF POSTAURICULAR CANAL WALL-DOWN MASTOIDECTOMY ON THE POSITION OF THE AURICLE. The Journal of Laryngology & Otology, 1-11. doi:10.1017/S0022215122000020 28.Hogg, Emma S. MBChB (Hons); Turgut, Nesrettin F. MSc, MD†; McCann, Emma MD‡; Avula, Shivaram FRCR, MD§; De, Sujata FRCS (ORL-HNS), MD; Sharma, Sunil D. FRCS (ORL-HNS), MD* Inner Ear Anomalies in Children with Apert Syndrome, Journal of Craniofacial Surgery: March 10, 2022 29.Bayraktar C, Turgut NF, Sancaktar ME. Is it possible to sharpen the osteotomes in the operating room inexpensively and effectively? An experimental study: Sandpaper versus Arkansas stone. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. March 202330.Turgut NF. The Effects of the COVID-19 Pandemic on Pediatric Patients with Otitis Media with Effusion. Journal of Experimental and Clinical Medicine. Arch 202331.Akgül G, Sancaktar ME, Özdemir D, Mehel MD, Turgut NF, Çeçen A. Mechanism of ear canal button battery injury and strategies for mitigation of damage. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2023 Apr;43(2):149-154. doi: 10.14639/0392-100X-N2083. PMID: 37099439; PMCID: PMC10132484.32. Yıldırım U., Cihan SN. Turgut NF., Mehel DM., Çeliker FB., Özgür A. “A new viewpoint of Eagle syndrome: the effect of SP medial angulation on symptomatology”, J. Exp. Clin. Med., c. 40, sy. 2, ss. 356–359, 2023.Kitap Çevirisi1.Nesrettin F Turgut. Dar Nazal Tip. Rinoplasti Atlası. Çev Ed: Bozan N,Çelebi Ş., Türkmen E., Güler Ş. ISBN:978-605-69180-9-4. 2022Kitap Bölümü1.Nesrettin F. Turgut. Nazal Anatomi ed:Güler İ..ISBN: 978-625-8299-50-2. 2022.(18)221-2292.Nesrettin F. Turgut. Büyük Yanak Defektlerinin rekonstruksyonu, ISBN: 978-625-8299-50-2. 2022.(27)339-3493.Merve Mutlu, Nesrettin F. Turgut. Pediatrik Fasyal Travma Yönetimi. ISBN: 978-625-8299-50-2. 2022.(33)427-438

Specializations

Languages

Registrations

“ Nesrettin Fatih TURGUT” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: