Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Pınar GÖKÇEN

“ Pınar GÖKÇEN” Locations

About “ Pınar GÖKÇEN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi, 2007

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üniversitesi , İç Hastalıkları, 2012

Uludağ Üniversitesi, Gastroenteroloji, 2018

Mesleki Deneyim

Osmaniye Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Kamu)- 2012-2014İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Kamu)2018-2021Bahçeşehir Üniversitesi, Medical Park Göztepe Hastanesi Gastroenteroloji 2021-2023

Tıbbi İlgi Alanları

Endoskopik Obezite Tedavileri (Mide botoksu, Mide balonu, endoskopik mide küçültme)

Anti-reflü Tedaviler

Safra Kanal Taşı Tedavisi

Çölyak Hastalığı

İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

Karaciğer Hastalıkları (Viral, Otoimmün Hepatitler, Yağlı Karaciğer Hastalığı, Karaciğer Sirozu)

Özellikli İşlemler

Gastroskopi

Kolonoskopi

ERCP(Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretografi)

EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon)

ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon)

PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)

Mide Botoksu

Mide Balonu

ARMA (Anti-Reflü Mukozal Ablasyon)

Endoskopik Gastrik Plikasyon (Endoskopik Mide Küçültme)

Specializations

Languages

Registrations

“ Pınar GÖKÇEN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: