Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Salih BİLGİN

“ Salih BİLGİN” Locations

About “ Salih BİLGİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi 1994

Mesleki Deneyim

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi 1996-2011Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi (başhekimlik) 2002-2005Uyku Sertifikası 2006Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım 2010

Tıbbi İlgi Alanları

Anti-Mikrozomal Antikor(Anti-M)(Tiroid Peroksidaz Testi)Arter Kan Gazı AlmaArteriografiBilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)BronkoskopiBronş LavajıCea(Karsinoembriyonik Antijen)Cnb(Meme Biyopsisi)Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)Elektron Işınlı Bilgisayarlı TomografiEndobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)Esd (Sedimantasyon)Fana(Antinükleer Antikor)Fnab(Meme Biyopsisi)Göğüs X-RayHdl Kolesterol TestiHemaferezKistik Fibrozis Testi(Ter Testi)LaringoskopiMamografiMeme Kanseri Genetik TestiMeme MR’ıMeme MuayenesiMRINebulizatörPerkütan Iğne AspirasyonuPlevral Sıvı AspirasyonuPolisomnografiRadyofrekanslı AblasyonRadyonükleer Kemik TaramasıRijit BronkoskopiSentinel Lenf Nodu BiyopsisiServikal MediastinoskopiSolunum Fonksiyon TestleriTam Kan Sayımı-HemogramTeknesyumlu Tiroid TaramaTermoplastiTiroid Kan TestleriTiroit Peroksidaz Antikor TestiTorasentezTpo(Tiroid Peroksidaz Testi) TpoabTranstorasik İğne AspirasyonuTransözofageal Ekokardiyografi (Töe)Tüberkülin Deri Testi(Tdt)Uyku Laboratuvarı (CPAP)Uyku Testi (Polisomnografi)Vakum Destekli Çekirdek Biyopsisi(Meme Biyopsisi)VenografiVenöz Dupleks UltrasonografisiX-RayYoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart)İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İiab)(Meme Biyopsisi)

Specializations

Languages

Registrations

“ Salih BİLGİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: