Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Şebnem AYDOĞDU

“ Şebnem AYDOĞDU” Locations

About “ Şebnem AYDOĞDU”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008

Mesleki Deneyim

Liv Hospital, Başhekim Yardımcısı, İç Hastalıkları Departmanı, Ankara

Bilkent Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

TSK Oran Dispanseri Baştabibi

Mevki Asker Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı

Beytepe Asker Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı

Uçuş Hekimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Meydan Komutanlığı Çorlu/Tekirdağ

Uçuş Hekimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Erhaç Üssü, Malatya

Tıbbi İlgi Alanları

Diabetes Mellitus

Tiroid Hastalıkları

Obezite (Şişmanlık)

Lipit ve kolesterol bozuklukları

Hipertansiyon

Karaciğer hastalıkları ve yağlanması

Beslenme Bozuklukları

Vitamin eksiklikleri

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Yaşlılarda ve kanser hastalarında destek tedavi

Genel sağlık kontrolü (Check-Up)

Kanser taraması

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Makaleler:

Increase in subcutaneous adipose tissue and fat free mass in women with polycystic ovary syndrome is related to impaired insulin sensitivity. Aydogdu A, Tasci I, Kucukerdonmez O, Tapan S, Aydogdu S, Aydogan U, Sonmez A, Yazici M, Azal O. Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):152-5.

Women with polycystic ovary syndrome have increased plasma chitotriosidase activity: a pathophysiological link between inflammation and impaired insulin sensitivity? Aydogdu A, Tasci I, Tapan S, Sonmez A, Aydogan U, Akbulut H, Uckaya G, Aydogdu S, Basaran Y, Meric C, Taslipinar A, Kurt I, Azal O. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012; 120: 261-265.

The relationship of epicardial adipose tissue thickness to clinical and biochemical features in women with polycystic ovary syndrome. Aydogdu A, Uckaya G, Tasci I, Baysan O, Tapan S, Bugan B, Serdar M, Akbulut H, Aydogan U, Sonmez A, Aydogdu S, Kutlu M. Endocr J. 2012; 59: 509-16.

High plasma level of long Pentraxin 3 is associated with insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome. Aydogdu A, Tasci I, Tapan S, Basaran Y, Aydogan U, Meric C, Sonmez A, Aydogdu S, Akbulut H, Taslipinar A, Uckaya G, Azal O. Gynecol Endocrinol. 2012; 28: 722-725.

The relationship between severity of coronary artery disease and plasma level of vascular endothelial growth factor. Kucukardali Y, Aydogdu S, Ozmen N, Yonem A, Solmazgul E, Ozyurt M, Cingozbay Y, Aydogdu A. Cardiovasc Revasc Med. 2008; 9: 66-70.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler (sözel-poster)

A. Aydoğdu, S. Aydoğdu, U. Aydoğan, C. Meriç, H. Akbulut, S. Yüksel, O. Sarı, G. Üçkaya, A. Sönmez, A. Taşlıpınar, M. Kutlu., 2nd International Meeting Of Hypertension And Diabetes Primary Care konferansı dahilinde “Abstract Book” bildiri kitapçığındaki “The frequency of prediabetes and diabetes mellitus in young obese male adolescents”, 57 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2011

A. Aydogdu, G. Uckaya, I. Tascı, O. Baysan, S. Tapan, B. Bugan, M. Serdar, S. Aydogdu, H. Akbulut, U. Aydogan, A. Sonmez, O. Azal, 15th Internatıonal, 14th European Congrees of Endocrınology konferansı dahilinde “Endocrine Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Epicardial adipose tissue thickness in patients with polycystic ovary syndrome”, p963 pp., Floransa, İtalya, Mayıs 2012

A. Aydogdu, I. Tascı, S. Tapan, Y. Basaran, U. Aydogan, C. Meric, A. Sonmez, S. Aydogdu, H. Akbulut, A Taslipinar, C. Haymana, G. Uckaya, O. Azal, 15th Internatıonal, 14th European Congrees of Endocrınology konferansı dahilinde “Endocrine Abstracts” bildiri kitapçığındaki “High plasma level of long pentraxin 3 is associated with insüline resistance in womwn with polycystic ovary syndrome”, p964 pp., Floransa, İtalya, Mayıs 2012

A. Aydogdu, I. Tascı, O. Kucukerdonmez, S. Tapan, S. Aydogdu, G. Uckaya, C. Merıc, Y. Basaran, A. Sonmez, C. Haymana, K. Baskoy, A. Taslıpınar, O. Azal, 15th Internatıonal, 14th European Congrees of Endocrınology konferansı dahilinde “Endocrine Abstracts” bildiri kitapçığındaki “Subcutaneous adipose tissue in womwn with polycystic ovary syndrome”, P914 pp., Floransa, İtalya, Mayıs 2012

A. Aydogdu, U. Aydogan, H. Akbulut, Y. Basaran, C. Barcın, S. Aydogdu, I. Tascı, G. Uckaya, A. Sonmez, S. Tapan, C. Meric, O. Azal. Is coronary artery disease a risk factor for hypogonadism? 19th Wonca Asia Pacific Regional Conference. May24-27, 2012, International Convention Center Jeju, Korea.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

A Aydoğdu, H. Akbulut, A. Taşlıpınar, Ü. Aydoğan, G. Üçkaya, Ş. Aydoğdu, A. Sönmez, K. Sağlam, M. Kutlu., 45. Ulusal Diyabet Kongresi konferansı dahilinde “PROGRAM VE ÖZET KİTABI” bildiri kitapçığındaki “Tip 2 Diyabet hastalarında artmış epin kalkanei sıklığı”, 189 pp., Antalya; Türkiye, Mayıs 2009

A. Aydoğdu, Ş. Aydoğdu, G. Üçkaya, A. Sönmez, C. Meriç, A. Taşlıpınar, Ü. Aydoğan, H. Akkaya, Ö. Azal, A. Çorakçı, M. Yıldız, M. Kutlu., 32. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve konuşma özetleri kitabı” bildiri kitapçığındaki “Genç obez erkeklerdeki prediyabet ve diabetes mellitus sıklığı.”, 104 pp., Antalya, Türkiye, EKİM 2010

A. Aydoğdu, H. Akbulut, Ü. Aydoğan, E. Bolu, G. Üçkaya, A. Sönmez, A. Taşlıpınar, O. Sarı, Ş. Aydoğdu, K. Sağlam, M. Kutlu., 32. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve konuşma özetleri kitabı” bildiri kitapçığındaki “Yeni tanı konan hipogonad hastalardaki depresyon sıklığı.”, 146 pp., Antalya, 2010, Ekim 2010

A. Aydoğdu, G. Üçkaya, O. Baysan, S. Tapan, B. Bugan, M. Serdar, H. Akbulut, Ü. Aydoğan, A. Sönmez, Ş. Aydoğdu, C. Meriç, M. Kutlu., 33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bilidiri ve Konuşma Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Polikistik over sendromu olgularında epikardiyal yağ doku kalınlığının Homa–IR ve adiponektin düzeyleri ile ilişkisi”, 236 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

A. Aydoğdu, İ. Taşçı, S. Tapan, A. Sönmez, Ü. Aydogan, H. Akbulut, Y. Başaran, G. Üçkaya, Ş. Aydoğdu, A. Taşlıpınar, İ. Kurt, Ö. Azal., 33.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Polikisitik over sendromlu bayanlarda artmış plazma kitotriosidaz aktivitesi: İnflamasyon ile bozulmuş insülin duyarlılığı arasında fızyopatolojık ilişkisi”, 237 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

A. Aydoğdu, Ö. Küçükerdönmez, İ. Taşçı, S. Tapan, G. Üçkaya, Ş. Aydoğdu, Ü. Aydoğan, A. Sönmez, C. Meriç, M. Yazıcı, E. Bolu, Ö. Azal., 34. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve konuşma özetleri kitabı” bildiri kitapçığındaki “Polikistik over sendromu olgularında artmış ciltaltı yağ dokusu ve kas dokusunun insülin direnci ile ilişkisi.”, S31 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2012

A. Aydoğdu, İ. Taşçı, A. Sönmez, S. Tapan, Y. Başaran, C. Meriç, Ş. Aydoğdu, C. Haymana, M. Yazıcı, G. Üçkaya, E. Bolu, O. Azal., 34. Endokrinolojı ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde “Bildiri ve konuşma özetleri” bildiri kitapçığındaki “Artmış plasma pentraxin 3 düzeyleri polikistik over sendromlu olgularda insülin direnci ile ilişkilidir.”, p028 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2012

A. Aydoğdu, İ. Taşçı, A. Sönmez, S. Sapan, Ş. Aydoğdu, M. Yazıcı, C. Meriç, K. Başköy, G. Üçkaya, A Taşlıpınar, E. Bolu, Ö. Azal, 48. Ulusal Diyabet Kongresi konferansı dahilinde “Program ve özet kitabı” bildiri kitapçığındaki “Azalmış TWEAK düzeyi polikistik over sendromu olgularında insülin direnci ile korelasyon göstermektedir.”, 132 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012

Specializations

Languages

Registrations

“ Şebnem AYDOĞDU” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: