Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Selin KÜÇÜK

“ Selin KÜÇÜK” Locations

About “ Selin KÜÇÜK”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Arel Üniversitesi 2017

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Arel Üniversitesi 2019

Mesleki Deneyim

Arel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2019-2020

Koç Üniversitesi Hastanesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2018- 2019

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2015-2017 (staj)

Tıbbi İlgi Alanları

Depresyon

Anksiyete Bozuklukları

OKB (Opsesif Kompülsif Bozukluk)

TSSB ( Travma Sonrası Stres Bozuklukları)

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Kaygı ve Travmatik Olaylarla Başa Çıkma

Öfke Kontrolü, Yeme Bozuklukları, Okula Uyum Problemi, Kardeş Kıskançlığı

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Bilişsel Davranışsal Terapi

EMDR Terapisi ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Rorschach Mürekkep Testi

Çocuk Değerlendirme Testleri

Bilimsel Yayınlar

Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ve Öfke İfade tarzı arasındaki İlişki

Üniversite Öğrencilerinin Aile içi Şiddete karşı Söylemleri

Specializations

Languages

Registrations

“ Selin KÜÇÜK” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: