Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Serdar OĞUZ

“ Serdar OĞUZ” Locations

About “ Serdar OĞUZ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1995

Mesleki Deneyim

2010-2011Jinekolojik-Onkoloji Servisinde Şef Muavini2009-2010Endoskopik Cerrahi, Infertilite ve Yüksek Riskli Gebelikler Servislerinde Şef Muavini2007-2009Jinekoloji Servisinde önce Baş Asistan sonra Şef Muavini1998-2007Jinekolojik-Onkoloji servisi-Başasistan 1993-1998Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi’nin Yüksek Riskli Gebelikler Servisinin-Başasistan

Tıbbi İlgi Alanları

Gebelik Takibi, Doğum Jinekolojik OperasyonlarOnkolojik OperasyonlarHisteroskopi ve LaparoskopiRobotik Cerrahiİnfertilite

Özellikli İşlem

Onkolojik Operasyonlar

Languages

Registrations

“ Serdar OĞUZ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: