Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Tekin YILDIZ

“ Tekin YILDIZ” Locations

About “ Tekin YILDIZ”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2002

Mesleki Deneyim

SBÜ Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2017-2023

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, 2015-2017

Medical Park Bursa Hastanesi, 2011-2015

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı (Öğretim Üyesi), 2004-2011

Batman Devlet Hastanesi, 2002-2004

GATA Çamlıca Göğüs Hastanesi (Askerlik Görevi), 2002-2003

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı (Araştırma Görevlisi), 1997-2002

Van Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim), 1997

Tıbbi İlgi Alanları

Akciğer Kanseri

Astım

KOAH

Pnömoni

Plörezi

Diffüz İntersitisiyel Akciğer Hastalıkları

Uykuda Solunum Bozuklukları

Mediasten Hastalıkları

Özellikli İşlem

Fiberoptik Bronkoskopi (FOB)

Endobronşiyal Ultrason (EBUS)

Polisomnografi Değerlendirme

Specializations

Languages

Registrations

“ Tekin YILDIZ” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: