Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Uğur ŞAHİN

“ Uğur ŞAHİN” Locations

About “ Uğur ŞAHİN”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Ünv. Tıp Fakültesi (2017) Hematoloji Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi (2012) İç Hastalıkları

Mesleki Deneyim

Hacettepe Ünv. Tıp Fak. İç Hastalıkları (Araştırma Görevlisi) (2007-2012) Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi (2012-2014) Devlet Hizmeti Yozgat Şefaatli Devlet Hastanesi (Başhekim) (2012-2014) Ankara Ünv. Tıp Fak. (Hematoloji-Araştırma Görevlisi) (2014-2018) Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Yenimahalle Eğt. Arşt. Hastanesi (2018-2020)

Tıbbi İlgi Alanları

Hematolojik kanserler (akut ve kronik lösemiler, lenfoma, multipl miyelom, miyelodisplastik sendrom, vs.)Miyeloproliferatif hastalıklar (miyelofibrozis, polisitemiler, esansiyel trombositoz, vs.)Edinsel kemik iliği yetmezlikleri (aplastik anemi, paroksismal noktürnal hemoglobinüri)Kök hücre nakli

Specializations

Languages

Registrations

“ Uğur ŞAHİN” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: