Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Umut DEMİR

“ Umut DEMİR” Locations

About “ Umut DEMİR”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2005)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (2011)

Mesleki Deneyim

2006: Özel Cihanpol Tıp Merkezi: Mardin (iç Hastalıkları Uzmanı)

2006 – 2008: Özel Hatem Hastanesi: Gaziantep (İç Hastalıkları Uzmanı)

2012 – 2013: Kilis Devlet Hastanesi (Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı)

2013 – 2015: Şifa Üniversitesi Gaziemir Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2016: Özel Gazikent Tıp merkezi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2016 – 2017: Özel Atasağlık Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

2017 – 2023: İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpoint Hastanesi: İzmir (Gastroenteroloji Yandal Uzmanı)

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Study of ideal topical pharyngeal anesthesia in upper gastrointestinal system endoscopy: Adouble-blind, randomized, controlled trial. Hakan Çam 1, Seda Pehlivan, Muhammed Sait Dağ, NimetYılmaz, Umut Demir, Murat Taner Gülşen. Department of Gastroenterology, Gaziantep University Schoolof Medicine, Gaziantep, Turkey. Turk J Gastroenterol. 2016 Mar;27(2):103-7

2.. Unsedated transnasal versus conventional oral endoscopy in endoscopy naive patients. A.Kadayıfcı, S. Parlar*, M. Aydinli, M.S. Dag, U. Demir, M.C. Savas. Division of Gastroenterology, Facultyof Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey, * Department of Internal Medicine Nursing,Faculty of Health Science, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey. Acta Gastroenterol Belg. 2014Jun;77(2):224-87.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. (37) The Role of Bone Scan at the Baseline Staging of Operable Breast Cancer Patients.Tuğba Yavuzşen, Binnaz Demirkan, Umut Demir, Işıl Somalı, İlhan Öztop, Oktay Tarhan, Recep Bekıs,İlknur Görkem, Mehmet Ali Koçdor, Tülay Canda. Dokuz EylülÜniversitesi Medikal Onkoloji, Dahiliye,Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Genel Cerrahi ve Patoloji ABD. 15th National Congress of TheTurkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May 2002, Kuşadası / Aydın.

2. (P-53) Serious Reactivation of Hepatitis B After Chemotheraphy Containing Rituximab in aLymphoma Patient. Umut Demir, Muhammet Cemil Savaş, Taner Babacan, Ayhan Balkan, MehmetKoruk, Mehmet Emin Kalender, Abdurrahman Kadayıfçı. Department of Gastroenterology, InternalMedicine, Medical Oncology, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey. 5th APASL Single TopicConference. 17-20 May 2009, Istanbul – Turkey

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Weil Hastalığı: Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve Şiddetli Üst GastrointestinalSistem Kanaması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu. İlkay Tuğba Gün, Funda Sağlam, Umut Demir, KadirBiberoğlu. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(2): 103-1077.

2. Üst gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile refere edilen hastalarda endoskopik aktifkanama oranları. İrfan Koruk, Hakan Çam, Musa Aydınlı, Nimet Yılmaz, M. Sait Dağ, Umut Demir, AyhanBalkan. Endoscopy Gastrointestinal 2013;21:11-47.6

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. PS-144 Son yıllarda bölgemizdeki mide kanserlerinin endoskopik ve patolojik özellikleri. AyhanBalkan, Mehmet Koruk, Abdurrahman Kadayıfçı, M Cemil Savaş, Umut Demir. Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12 – 16 Kasım2008, Adana.

2. PB-50 Sigmoid volvulusun kolonoskopi ve rektal tüple dekompresyonu. Umut Demir, M. CemilSavaş, M. Sait Dağ, Mehmet Koruk, Abdurrahman Kadayıfcı. Gaziantep Üniversitesi Tıp FakültesiGastroenteroloji Bilim Dalı. 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya.

3. PB-51 Kronik Hepatit C tedavisinde yeni sağlık uygulama tebliğinin maliyeti. M. Cemil Savaş,M. Sait Dağ, Umut Demir, Eda Savaş, Tekin Karslıgil, İbrahim Sarı, Mehmet Koruk, AbdurrahmanKadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Patoloji Anabilim Dali,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009,Antalya.

4. P14 Kolesistektomi sonrası gelişen safra yolu kaçaklarında endoskopik tedavi. Umut Demir,İrfan Koruk, Cemil Savaş, Mehmet Koruk, Mahmut Ataş, Abdurrahman Kadayıfçı. Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya.

5. P76 Üst gastrointestinal sistem kanaması ile refere edilen hastaların endoskopik aktif kanamaoranları. İrfan Koruk, Hakan Çam, Musa Aydınlı, Nimet Yılmaz, M Sait Dağ, Umut Demir, Ayhan Balkan.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya

6. P214 Karaciğer Tümörünü Taklit Eden Fasciola Hepatica: Endemik Bölgenin Önemi. FasciolaHepatica Infection Mimicking Liver Tumor: Importance of Endemic Region. M. Cemil Savaş, UmutDemir, Sait Dağ, Musa Aydınlı, İrfan Koruk, Abdurrahman Kadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi, TıpFakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. UlusalGastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya

7 P267 Hava Kolonoskopisi ve Su Kolonoskopisinin İşlem Performans Kriterlerine GöreKarşılaştırılması. Comparison of Air Colonoscopy and Water Colonoscopy Techniques According toProcedure Performance Criteria. Umut Demir, M. Cemil Savaş, Musa Aydınlı, Abdurrahman Kadayıfçı.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. Dünya Gastroenteroloji DerneğiBölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya.

8 P288 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde İdeal Topikal Farengeal AnestezininAraştırılması. To İnvestigate of Ideal Topical Pharryngeal Anaesthesia in Upper GastrointestinalEndoscopy. Hakan Çam, Seda Pehlivan, M Sait Dağ, Nimet Yılmaz, Umut Demir, Murat Taner Gülşen.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi SağlıkYüksekokulu. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,16-20 Kasım 2011, Antalya

Uzmanlık tezleri:

1. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Diyabetik Dislipidemik Hastalarda MikronizeFenofibrat Tedavisinin Kan Fibrinoliz Göstergeleri ve Açlık Serum İnsülin Düzeyi Üzerine Etkisi (TezDanışmanı: Prof. Dr. Sena Yeşil) İzmir – 2005

2. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi: Hava Kolonoskopisi ve SuKolonoskopisinin İşlem Performans Kriterlerine Göre Karşılaştırılması (Tez Danışmanı: Prof. Dr. M.Cemil Savaş) Ekim – 2011

Specializations

Languages

Registrations

“ Umut DEMİR” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: