Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Yılören TANIDIR

“ Yılören TANIDIR” Locations

About “ Yılören TANIDIR”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce bölümü), 1995-2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 2002-2007

Mesleki Deneyim

Medicana Ataşehir Hastanesi, (Doçent, Dr, FEBU.), İstanbul/Türkiye, 2022-Halen

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Doçent, Dr., FEBU, Öğretim Üyesi), İstanbul/Türkiye, 2018-2023

Türkiye Minimal İnvaziv Üroloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), 2018-Devam Ediyor

Üroloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi (Yardımcı Doçent, Dr., FEBU, Öğretim Üyesi), İstanbul/Türkiye, 2015-2018

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Ürolog, Dr., FEBU, Öğretim Üyesi), İstanbul/Türkiye, 2015-2018

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Ürolog, Dr., FEBU, Öğretim Görevlisi), İstanbul/Türkiye, 2014-2015

Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi (Ürolog, Dr., FEBU), Kocaeli/Türkiye, 2009-2014

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Yedek Tıbbi Subay, Ürolog, Dr., FEBU), İstanbul/Türkiye, 2009-2010

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ürolog, Dr., FEBU), Diyarbakır/Türkiye, 2008-2009

Kocaeli İzmit Devlet Hastanesi (Ürolog, Dr., FEBU), Kocaeli/Türkiye, 2008-2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 2002-2007

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce bölümü), 1995-2001

Tıbbi İlgi Alanları

Erişkin ve Çocuk hastalarda Endoüroloji, Laparoskopi ve Robotik Rekonstrüksiyon işlemleri

İdrar yolu (böbrek, üreter, mesane) taş hastalığı (Ürolithiasis):

medikal ve koruyucu tedavisi ile izlemi

cerrahi tedavisi (perkütan nefrolitotomi, retrograd intrarenal cerrahi, üreteroskopi, laparoskopik ve robotik cerrahisi, açık cerrahisi)

İyi huylu prostat hastalıklarının tanısı ve tedavisi; Klasik, Laparoskopik, Robotik ve Lazer ile uygulanan cerrahileri, minimal invaziv yöntemleri

medikal tedavi ve izlem

cerrahi tedavisi (HoLEP, ThuFLEP, laser prostatektomi, TURP, bipolar enükleasyon, TUİP, laparoskopik ve robotik cerrahisi, açık cerrahisi)

Çocuk ürolojisi ve üriner sistemin doğumsal anomalileri:

Çocuk taş hastalıklarının medikal ve cerrahi takip ve tedavisi

Vesikoüreteral reflünün medikal tedavisi, açık ve endoskopik (enjeksiyon) cerrahisi

Üreteropelvik bileşke darlığı tedavisi, (laparoskopik, robotik ve açık cerrahisi)

İşeme bozuklukları

İnmemiş testis

Nörojen mesane, ürodinami

Hipospadias (peygamber sünneti)

Sünnet

İdrar yollarının ve erkek üreme sisteminin açık, laparoskopik ve robotik radikal cerrahileri:

Prostat kanseri

Mesane kanseri

Böbrek kanseri

Testis kanseri

Böbrek üstü bezi (adrenal bez) kitleleri

Retroperitoneal kitleler

Prostat biyopsisi ve Prostat füzyon biyopsi

Rekonstrüktif üroloji (açık, laparoskopik ve robotik cerrahi)

Üretra darlıklarının cerrahisi, üretroplasti (açık ve endoskopik)

Kadın ürolojisi işeme bozuklukları ve idrar kaçırma (TOT, TVT, aşkı ameliyatları), ürodinami

Özellikli İşlem

Prostatın anatomik endoskopik enükleasyonu (AEEP): HoLEP, BiEP, ThuFlep

Çocuk taş cerrahisi ve çocukların laparoskopik cerrahileri

Ultrason erişimiyle Sırtüstü/Yüzüstü pozisyonda perkütan nefrolitotomi (PNL) (Karmaşık böbrek/üreter taşı cerrahisi)

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC)

Antegrad/Retrograd Fleksibl/Semirijit Üreteroskopi

Robotik/Laparoskopik/Açık Ürolojik Ameliyatlar (Pyeloplasti, Radikal/Parsiyel nefrektomi, Nefron koruyucu cerrahi, Adrenalektomi, Böbrek/Üreter taşı cerrahisi, Üreteroüreterostomi, Üreteroneosistostomi, Radikal Sistektomi)

Üretroplasti ve Rekonstrüktif cerrahiler

Specializations

Languages

Registrations

“ Yılören TANIDIR” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: