Advanced
Search
  1. Home
  2. Doctors
  3. Melih BALCI

“ Melih BALCI” Locations

About “ Melih BALCI”

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010

Mesleki Deneyim

Medicana Ataköy Hastanesi, 2023-Halen

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, 2022-Halen

Memorial Bahçelievler Hastanesi, 2021-2023

Ankara Şehir Hastanesi, 2019-2021

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nashville, TN, Amerika Birleşik Devletleri (Üro-onkoloji ve Robotik Cerrahi), 2015-2016

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2019

Konya Kulu Devlet Hastanesi, 2011-2013

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005-2011

Tıbbi İlgi Alanları

Robotik Cerrahi

Üro-onkoloji (Prostat, Böbrek, Mesane, Testis, Adrenal Bez Kanserleri)

Laparoskopik Cerrahi

Endoüroloji

BPH Cerrahi Tedavisi

Taş Hastalıkları

Kadın ve Erkek Inkontinansı (İdrar Kaçırma)

Üretra Darlığı

Rekonstrüktif Üroloji

Özellikli İşlem

Robotik Cerrahi (Robotik Prostatektomi, Parsiyel Nefrektomi, Sistektomi, RPNLD, UPJ Darlığı Tedavisi)

İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi

HoLEP (Prostatın Holmium Lazer Enükleasyonu)

ThuLEP (Prostatın Thilium Lazer Enükleasyonu)

Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRC, RIRS)

Üretra Darlığı Cerrahisi

Specializations

Languages

Registrations

“ Melih BALCI” Answers

No online consultation.

Articles

No Articl posted yet.
  • Share Profile: